Τι θα ισχύσει τελικά με το αφορολόγητο – Ποιες δαπάνες υπολογίζονται και ποιοι εξαιρούνται
Κύριο

13 Ιανουάριος 2017

Δημοσιεύτηκε σήμερα η υπουργική απόφαση με τη λίστα για το χτίσιμο του αφορολόγητου ορίου, στην οποία συμπεριλαμβάνονται όλες σχεδόν οι καταναλωτικές δαπάνες. Από το χτίσιμο του

αφορολόγητου εξαιρούνται οι μη καταναλωτικές δαπάνες, όπως η πληρωμή φόρων, η αγορά κατοικίας, οι μετοχές και τα ομόλογα. Αναλυτικότερα, στη λίστα των δαπανών που χτίζουν το αφορολόγητο περιλαμβάνονται δαπάνες από τις εξής ομάδες : 

- Ομάδα 1 (Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά).
- Ομάδα 2 (Αλκοολούχα ποτά και καπνός).
- Ομάδα 3 (Ένδυση και υπόδηση).
- Ομάδα 4 (Στέγαση), εξαιρουμένων των ενοικίων.
- Ομάδα 5 (Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες).
- Ομάδα 7 (Μεταφορές), εξαιρουμένης της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην των ποδηλάτων.
- Ομάδα 8 (Επικοινωνίες).
-Ομάδα 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες), εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών.
- Ομάδα 10 (Εκπαίδευση).
- Ομάδα 11 (Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια).
- Ομάδα 12 (Άλλα αγαθά και υπηρεσίες).
Η Ομάδα 6 (Υγεία) δεν συμπεριλαμβάνεται, καθώς οι σχετικές δαπάνες εμπίπτουν σε άλλη διάταξη του Ν. 4446/2016.


Ποιοι εξαιρούνται
Από την υποχρέωση να χρησιμοποιούν «πλαστικό χρήμα» εξαιρούνται :

- οι φορολογούμενοι εβδομήντα (70) ετών και άνω
- άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω,
- όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση,
- οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ν. 4172/2013, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
- Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο εξωτερικό
- ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων
- φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους
- οι φορολογούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ, σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4172/2013
- οι φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματός τους, σύμφωνα με την περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4172/2013
- οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)
- οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία
- οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).
- οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών
- οι στρατιωτικοί, εφόσον υπηρετούν στην αλλοδαπή
- οι υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και/ή σε ψυχιατρικό κατάστημα
- οι φυλακισμένοι.
Οι παραπάνω, εντούτοις, υποχρεούνται να προσκομίσουν αποδείξεις ίσης αξίας.

Τηλ.: 26510 23657 - 76655
Στρατάρχου Παπάγου 36
Ιωάννινα, Greece
[email protected]

Χρήσιμα Links

 
Χρησιμοποιούμε cookie για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree