Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - Θέλουμε να αλλάξουμε τη λογική διοίκησης της Περιφέρειας
Κύριο

22 Μάιος 2019

Συνέντευξη ΦΙΛΗΜΩΝ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ

Λίγο πριν από την ολοκλήρωση της προεκλογικής περιόδου, συζητήσαμε με τον επικεφαλής της παράταξης «Ήπειρος Όλον» και υποψήφιο περιφερειάρχη Δημήτρη Δημητρίου για το πώς βλέπει τη λειτουργία της Περιφέρειας, τον σχεδιασμό του για την αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και τις σκέψεις του για τις συνεργασίες μετά και την καθιέρωση της απλής αναλογικής.

Τι θα θέλατε να δείτε να αλλάζει στην Περιφέρεια Ηπείρου κ. Δημητρίου; Ποιο είναι το κίνητρό σας στην κάθοδό σας στην εκλογική μάχη;

Όπως αναφέρουμε και στο πρόγραμμά μας, το οποίο μπορούν να αναζητήσουν και να διαβάσουν οι πολίτες, βασιζόμαστε ως παράταξη στο τρίπτυχο Ολότητα-Ισότητα- Συνεργασία. Τι σημαίνει αυτό, συνοπτικά; Πως θέλουμε να αλλάξουμε τη λογική διοίκησης της Περιφέρειας. Να καταστήσουμε συμμέτοχους στο νέο μοντέλο λήψης αποφάσεων, τους φορείς των τοπικών κοινωνιών, τους ανθρώπους που έχουν αγωνίες και την ανάγκη να ακουστούν, από την παραγωγή σε όλους τους κλάδους. Τους νέους ανθρώπους που απέχουν από τα κοινά, γιατί τα θεωρούν ξένα και αλλότρια προς εκείνους. Τις γυναίκες που θέλουν να συμμετάσχουν ισότιμα στη δημόσια ζωή και την αυτοδιοίκηση, συνεισφέροντας μέσα από τους πολλαπλούς ρόλους που καλούνται να ασκήσουν και να υπηρετήσουν στη σύγχρονη κοινωνία.

Δεν θα υπάρχουν σε εμάς, διακρίσεις, μεροληπτική μεταχείριση, επιλεκτική ή μεροληπτική μεταχείριση και συμπεριφορά προς κανέναν συμπολίτη μας. Η ενός ανδρός αρχή, ή το αποφασίζομεν κατά βούληση και εφαρμόζομεν κατά περίπτωση, είναι απολύτως ξένες προς τις αρχές, τις αξίες, την αντίληψη που έχουμε για τα κοινά. Στην Περιφέρεια Ηπείρου, οι πόρτες θα είναι ανοιχτές, όπως και τα αυτιά και το μυαλό όλων μας στην παράταξη «Ήπειρος Όλον», με γνώμονα την μεταβαση της Ηπείρου στη νέα εποχή.

Θα αλλάξει σελίδα η Περιφέρειά μας, θα την οδηγήσουμε στη νέα, σύγχρονη εποχή, όπου θα συναντήσουμε τόσο τις απαιτήσεις των καιρών, όσο και τα δίκαια αιτήματα και τις ανάγκες των συμπολιτών μας, δίνοντάς τους σάρκα και οστά.

Το κίνητρό μου, λοιπόν, για την υποψηφιότητά μου ως Περιφερειάρχης Ηπείρου, είναι να συμβάλλω με τον συνδυασμό που δημιουργήσαμε με τους συνεργάτες μου, ώστε να δούμε σύντομα την Ήπειρο, στη θέση που της αξίζει και της αναλογεί. Πρωταγωνίστρια στις κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις, παρούσα και συμμέτοχη, ισότιμα, στη δημιουργία ΑΕΠ, στην παραγωγή (πρωτογενής τομέας- υπηρεσίες- μεταποίηση, στην καινοτόμο επιχειρηματική δράση, στις νέες τεχνολογίες, στη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, στη στήριξη των αδυνάμων και ευάλωτων συμπολιτών μας. Επίσης, στην υγεία και στην πρόνοια, στην προστασία του περιβάλλοντος, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ώστε να καταστεί ενεργειακά αυτάρκης, στην ανάπτυξη των τουριστικών της δυνατοτήτων, στην παραγωγή σύγχρονου πολιτισμού, στην ανάδειξη της ιστορίας της. Στην περαιτέρω ανάπτυξη οδικών και μεταφορικών δικτύων, για να αυξήσει το ΑΕΠ και το κατά κεφαλήν εισόδημα των κατοίκων της, στη δημιουργία, ανάπτυξη και εξέλιξη βιομηχανικών και βιοτεχνικών πάρκων που θα στεγάσουν την υγιή επιχειρηματικότητα και ιδιωτική πρωτοβουλία. Που θα αξιοποιήσουν το μεγάλο κεφάλαιο και την υπεραξία της Ηπείρου, το ανθρώπινο δυναμικό, τις γνώσεις και τις δεξιότητες, τα ταλέντα και τις ικανότητες των Ηπειρωτών, που χείμαζαν επί δεκαετίες, αναξιοποίητα όλα αυτά, δυστυχώς.        

 

Με δεδομένο ότι υπάρχει ήδη προγραμματισμός για τη διαχείριση του περιφερειακού προγράμματος του ΕΣΠΑ (ΕΠ Ηπείρου 2014-2020), ποια είναι η δική σας πρόταση για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων;

Η απορροφητικότητα του τρέχοντος ΕΣΠΑ, για να μην προσπεράσουμε αβρόχοις ποσί, έτσι στα ψιλά και φευγάτα τα πεπραγμένα της τρέχουσας διοίκησης της Περιφέρειας σε αυτόν τον τομέα, είναι απογοητευτικά… Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό απορροφητικότητας των κονδυλίων του ΕΣΠΑ για την Περιφέρεια Ηπείρου, για την τετραετία 2014-2018, πρέπει να γνωρίζουν οι αναγνώστες σας και γενικά οι συμπολίτες μας πως είναι μόλις 23,87%, όταν στη Στερεά Ελλάδα βρίσκεται στο 37%. Είναι αυτός ένας απτός δείκτης αναποτελεσματικότητας της νυν διοίκησης, στον κρίσιμο τομέα της αξιοποίησης των κοινοτικών, αναπτυξιακών κονδυλίων. Όσο για το ποσοστό των καινοτόμων επιχειρήσεων, επί του συνόλου της επιχειρηματικότητας ανά Περιφέρεια, για την τριετία 2012-2014, είναι εξίσου απογοητευτικά για την Περιφέρεια Ηπείρου. Ο πανελλαδικός μέσος όρος είναι στο 51% με την Ήπειρο να βρίσκεται μόλις στο 37,6%.

Τώρα όσον αφορά τη διαχείριση των κοινοτικών προγραμμάτων εν γένει, συμπεριλαμβανομένου του ΕΣΠΑ, τόσο του τρέχοντος όσο και του επερχόμενου, η δική μας λογική και φιλοσοφία έγκειται στην άσκηση του επιτελικού ρόλου από πλευράς της Περιφέρειας Ηπείρου, στη χάραξη, τον σχεδιασμό, σύγχρονο και επικαιροποιημένο των πολιτικών τόνωσης της απασχόλησης και ανάπτυξης.

Πού θα βασίζεται αυτός; Μα φυσικά και αυτονόητα στην προσέλκυση ευρωπαϊκών κεφαλαίων μέσα από τα λεγόμενα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), αλλά και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε τομείς όπως τα οδικά δίκτυα, οι υποδομές, η ενέργεια, η διαχείριση και επεξεργασία των απορριμμάτων κλπ. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δώσουμε στον πρωτογενή τομέα (αγροτοκτηνοτροφική παραγωγή) με την προώθηση εταιριών και ατομικών επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή αγροτική πολιτική, τις οποίες θα πριμοδοτεί η Ε.Ε. στο πλαίσιο χρηματοδότησης της νέας ευρωπαϊκής Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Όταν ξέρεις και έχεις τη βούληση, μπορείς να συμβάλλεις με πολλούς τρόπους στην αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων, όπως βλέπετε. 

 

Πώς βλέπετε το ζήτημα των συνεργασιών με τη θέσπιση του εκλογικού συστήματος της απλής αναλογικής; Ποιες πρωτοβουλίες θα πάρετε μετά τις εκλογές ή πώς θα απαντήσετε στο κάλεσμα κάποιας άλλης παράταξης;

Η απλή αναλογική, όπως θεσπίστηκε με τον «Κλεισθένη» είναι μία πραγματικότητα την οποία δεν γίνεται να παραβλέψουμε. Η πολιτική βασίζεται, άλλωστε, την πρακτική προσέγγιση της πραγματικότητας και στην ενεργή συνδιαμόρφωσή της. Όποιος δεν βλέπει ότι ο «Κλεισθένης» σε όλα τα επίπεδα της αυτοδιοίκησης επιθυμεί τη συνεργασία, είναι εκτός τόπου και χρόνου. Μιλάμε για συνεργασίες, για κοινές διοικήσεις. Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων έχει βιώσει αυτή την εμπειρία, με κοινό πρόγραμμα υπογεγραμμένο από τις δύο παρατάξεις. Το ίδιο μπορεί να γίνει και στην Περιφέρεια. Ένα κοινό πρόγραμμα πάνω στο τραπέζι από έναν, δύο, τρεις, από όσους συμφωνήσουμε. Μετά τις 26 Μάη, θα δούμε πώς ο κόσμος θέλει τη συνεργασία. Ποιοι πρέπει να συνεργαστούν και πώς πρέπει να γίνει αυτή η διοίκηση.

Από την εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»

Τηλ.: 26510 23657 - 76655
Στρατάρχου Παπάγου 36
Ιωάννινα, Greece
info@epirusonline.gr

Χρήσιμα Links

 
Χρησιμοποιούμε cookie για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree