Τι ανέφερε στην ομιλία του ο Σωκράτης Φάμελλος
Κύριο

23 Οκτώβριος 2017

Ο Σωκράτης Φάμελλος, αναπληρωτής υπουργός περιβάλλοντος, στην ομιλία του στο Αναπτυξιακό Περιφερειακό Συνέδριο της Ηπείρου ανέφερε αναλυτικά :

 

Είναι επιλογή μας σήμερα, στο Περιφερειακό Συνέδριο της Ηπείρου, να αποτελεί το περιβάλλον βασικό πυλώνα της διαβούλευσης για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό.

Η Ήπειρος είναι ένας τόπος με σημαντικό φυσικό πλούτο και πολιτισμική παράδοση. Το περιβάλλον πρέπει να αποτελέσει  την κινητήριο δύναμη για έναν ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό μετασχηματισμό της Περιφέρειας.

Διαχρονικά η οικονομία, ο πολιτισμός, οι παραδόσεις και ο τρόπος ζωής της Ηπείρου ήταν δεμένα με το περιβάλλον.

Και σήμερα μας δίνεται αυτή η δυνατότητα. Να στηριχτεί η παραγωγική ανασυγκρότηση της Ηπείρου στα περιβαλλοντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της περιοχής. Και είναι γεγονός ότι και ο αγροτοδιατροφικός τομέας , και ο τουρισμός, και η μεταποίηση εξαρτώνται και συνδέονται με το περιβάλλον και την ιδιαίτερη αξία των πόρων της περιοχής.

Συμφωνούμε όλοι νομίζω εδώ ότι η ανάπτυξη που θέλουμε πρέπει να είναι και περιβαλλοντικά βιώσιμη για να είναι μακροπρόθεσμη. Και η πρότασή μας έχει ως προαπαιτούμενο την ισόρροπη ανάπτυξη.

Όλες οι περιοχές αξίας περιβάλλοντος της Ηπείρου απαιτούν ολοκληρωμένες λύσεις : Παμβώτιδα, Καλαμάς, Αμβρακικός, Πίνδος, Τζουμέρκα, … Η υποτίμηση του περιβάλλοντος λειτούργησε ως τροχοπέδη εδώ και χρόνια. Και η υποτίμηση της περιφέρειας και την ισόρροπης ανάπτυξης.

Από τη μεριά μας εστιάζουμε σε τρεις άξονες πολιτικής:

1. Ρύθμιση του αναπτυξιακού πλαισίου με μεταρρυθμιστικές τομές όπως οι δασικοί χάρτες, η κωδικοποίηση δασικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας, οι χρήσεις γης, οι διαχειριστικές δασικές μελέτες, κλπ.

2. Προστασία και διαχείριση του περιβαλλοντικού κεφαλαίου, που είχε μείνει έξω από την κρατική φροντίδα, με θεσμική οργάνωση των φορέων.

3. Νέο παραγωγικό μοντέλο, κυκλικό και αειφόρο, με καινοτομία και υψηλή υπεραξία, στοχεύοντας σε προϊόντα ανταγωνιστικά και εξωστρεφή οικονομία

 Και πιστεύω ότι συμφωνούμε επίσης ότι για να πάψει η Ήπειρος να κατατάσσεται στις φτωχότερες Περιφέρειες της Ευρώπης1 δεν αρκεί μόνο η βούληση και τα εργαλεία που αναπτύσσονται κεντρικά από την Πολιτεία.

Χρειάζεται επίσης και η βούληση και η δέσμευση της αυτοδιοίκησης, των κοινωνικών φορέων και των πολιτών. Πρέπει όλοι μαζί, με οργανωμένο, συντεταγμένο και θεσμικό τρόπο, να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί και να δουλέψουμε μαζί, για να αξιοποιήσουμε το δυναμικό και τους πόρους της Ηπείρου, και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των πολιτών.

Φύση και Βιοποικιλότητα

Η Περιφέρεια Ηπείρου καταγράφει 27 περιοχές του Δικτύου Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000.

Για όλη τη χώρα διαμορφώνουμε πλέον ένα Εθνικό σύστημα διοίκησης & διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, το οποίο έρχεται να καλύψει ένα χρόνιο κενό όσον αφορά στη διαχείριση. Το Εθνικό Σύστημα, για το οποίο το Σχέδιο Νόμου πρόκειται να τεθεί τις επόμενες μέρες σε διαβούλευση, προβλέπει σαφείς αρμοδιότητες για τους Φορείς Διαχείρισης, και ένταξη όλων των προστατευόμενων περιοχών σε καθεστώς διαχείρισης. Στην Ήπειρο σήμερα λειτουργούν 52 Φορείς Διαχείρισης, οι οποίοι, σύμφωνα με το σχεδιασμό μας θα εξακολουθήσουν να υφίστανται, αλλά θα επεκταθούν τα όρια ευθύνης τους και σε γειτονικές Περιφέρειες.

Πάλι στο ευρύτερο πλαίσιο της αντιμετώπισης χρόνιων προβλημάτων στον τομέα της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και της ταυτόχρονης ανάδειξης και ανάπτυξης συμβατών τοπικών οικονομικών δραστηριοτήτων, προκηρύξαμε στις αρχές Οκτωβρίου 2017 το έργο για την εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, Σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων, και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές Natura 2000.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι  17,5 εκ. ευρώ και θα ολοκληρωθεί σε 30 μήνες από την ημερομηνία συμβασιοποίησης με στόχο να αντιμετωπίσει χρόνιες ελλείψεις μέσω:

(α) της οριοθέτησης και διασφάλισης των προστατευόμενων περιοχών της χώρας,

(β) του καθορισμού ζωνών χρήσεων γης  και δραστηριοτήτων εντός προστατευόμενων περιοχών.

Θα θέσουμε έτσι τους βασικούς κανόνες για έναν αειφορικό αναπτυξιακό σχεδιασμό με προώθηση προτύπου που σέβεται το φυσικό κεφάλαιο της χώρας. Αυτό είναι εξάλλου και το αίτημα των τοπικών κοινωνιών, εδώ και χρόνια, ιδιαίτερα φυσικά για τη Λίμνη Παμβώτιδα αλλά και για τον Αμβρακικό Κόλπο.

Παμβώτιδα

Ειδικά για τη Λίμνη Παμβώτιδα, ωστόσο, δεν πρόκειται να περιμένουμε τα αποτελέσματα του έργου που ανέφερα για να προχωρήσουμε με το αντίστοιχο Προεδρικό Διάταγμα.

Έχουμε δεσμευτεί ότι αυτό πρόκειται να προχωρήσει, και είναι αλήθεια ότι υπάρχουν καθυστερήσεις.

Ωστόσο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι πλέον στη φάση της τελικής επεξεργασίας του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο πρόκειται να είναι έτοιμο στα τέλη του 2017. Με το Προεδρικό Διάταγμα θα υπάρχουν πλέον ξεκάθαρες χρήσεις γης.

Με το Σχέδιο ΠΔ το οποίο θα προωθηθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας, θα επιταχύνουμε την επίλυση χρόνιων ζητημάτων που απασχολούν τόσο την πόλη των Ιωαννίνων, όσο και την ευρύτερη περιοχή, αλλά θα μπορούμε επίσης να θεωρούμε ότι τίθενται οι βάσεις για την αποτελεσματική προστασία του οικοσυστήματος της λίμνης, από το οποίο εξαρτάται άμεσα η τοπική οικονομία και η ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Αμβρακικός

Ο Αμβρακικός είναι ένας τους σημαντικότερους υγροτόπους της χώρας μας, με σημαντική οικονομική και περιβαλλοντική σημασία, και περιοχή που προστατεύεται από πλήθος διεθνών συμβάσεων.

Με ΚΥΑ των Υπουργείων Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, τον επόμενο μήνα, θα επεκταθούν τα όρια της περιοχής NATURA έτσι ώστε να περιλαμβάνεται όλη η θαλάσσια περιοχή του Αμβρακικού. Η ένταξη σε καθεστώς προστασίας δεν σημαίνει προφανώς και επίλυση των περιβαλλοντικών θεμάτων της περιοχής αλλά είναι ένα σημαντικό βήμα.

Τα τελευταία χρόνια, το οικοσύστημα του Αμβρακικού Κόλπου δείχνει σημάδια υποβάθμισης. Ο ευτροφισμός και οι ανοξικές ζώνες που δημιουργούνται λόγω τόσο της ιδιαίτερης μορφολογίας του Κόλπου, όσο και των φερτών υλικών, τα οποία μεταφέρονται από τους ποταμούς Άραχθο και Λούρο, που εκβάλουν στην περιοχή, καθώς και η λαθραλιεία και η λαθροθηρία, δημιουργούν πληθώρα προβλημάτων στις τοπικές κοινωνίες, που δραστηριοποιούνται στον  κόλπο.

Πρέπει να αναφέρω επίσης ότι το θέμα του Αμβρακικού Κόλπου, συμπεριλαμβάνεται σε έναν μακρύ κατάλογο προβληματικών θεμάτων (όπως ο Αχελώος), τα οποία κληρονομήθηκαν από προηγούμενες κυβερνήσεις και για τα οποία ποτέ δεν υπήρξε συντονισμένος σχεδιασμός. Οι συνέπειες της τακτικής αυτής είναι ορατές στην τοπική κοινωνία, που σήμερα ζητά άμεση λύση όλων των προβλημάτων.

Η άμεση επίλυση, χθες αν γινόταν, των προβλημάτων δεν είναι εφικτή, όσο και αν το θέλουμε όλοι μας εδώ σήμερα. Θα χρησιμοποιήσουμε ωστόσο όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας.

Εκτός λοιπόν από την ένταξη του συνόλου της περιοχής στο δίκτυο Natura 2000, έχουμε επίσης την εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, με την οποία θα γίνει αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και διατύπωση προτάσεων μέσα από ευρείες διαδικασίες διαβούλευσης, τη σύνταξη σχεδίου ΠΔ με ξεκάθαρες χρήσεις γης και επιτρεπόμενες και μη δραστηριότητες, και τη σύνταξη Σχεδίου Διαχείρισης που θα βασίζεται στην ΕΠΜ και το Σχέδιο ΠΔ.

Σημαντικό ρόλο στα παραπάνω, θα έχει ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού. Ο Φορέας Διαχείρισης του Αμβρακικού, όπως και όλοι οι αντίστοιχοι Φορείς Διαχείρισης, εκτός των αμιγώς περιβαλλοντικών τους καθηκόντων, καλούνται να υποστηρίξουν την τοπική οικονομική ανάπτυξη και να συμβάλλουν στους τομείς της προώθησης των τοπικών προϊόντων και του οικοτουρισμού, χωρίς βέβαια αυτό να θέτει σε αμφισβήτηση τους στόχους προστασίας, διατήρησης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης της περιοχής.

Γνωρίζουμε καλά ότι πάγιο αίτημα  της κοινωνίας τις τελευταίες δεκαετίες είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδίου για την ευρύτερη περιοχή του Αμβρακικού, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και θα συνδυάζει επενδυτικές δραστηριότητες συμβατές με την προστασία και την ανάδειξη του περιβάλλοντος. Και με γνώμονα αυτό το αίτημα, ανταποκρινόμαστε με τα εργαλεία που προανέφερα.

Το συνολικό αναπτυξιακό σχέδιο για την ευρύτερη περιοχή του Αμβρακικού Κόλπου πρέπει να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδιασμού.

Υποστηρικτικά έργα μπορούν να χρηματοδοτηθούν επίσης από τα εργαλεία που είναι στη διάθεση της αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού.

Θήρα στον Αμβρακικό

Σε ένα ειδικότερο θέμα που αφορά τον Αμβρακικό Κόλπο, αυτό της θήρας, το Υπουργείο πρόσφατα εξέδωσε απόφαση για τη ρύθμιση της δραστηριότητας στον Αμβρακικό κόλπο, η οποία επιτρέπει τη θήρα σε συγκεκριμένες ζώνες, ενώ την απαγορεύει σε άλλες.

Με την Απόφαση του Υπουργείου αυτή ζητείται από τις αρμόδιες Δασικές αρχές, το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού και την Ε΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου

(α) να συνεργαστούν για την έκδοση μέχρι την 1η Αυγούστου 2018 Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λαθροθηρίας, το οποίο έχει σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και δυσφημεί την νόμιμη θηρευτική δραστηριότητα3.

(β) Να προβούν σε συστηματικούς ελέγχους για την παράνομη χρήση μολύβδινων σκαγιών και να εκπονήσουν έρευνα για τις επιπτώσεις χρήσης τους4.

(γ) Να εκπονήσουν, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, πρόγραμμα επιστημονικής παρακολούθησης, τριετούς τουλάχιστον διάρκειας, για τη διαπίστωση της επίδρασης της θηρευτικής δραστηριότητας σε θηρεύσιμα και μη είδη.

Περιοχή Προστασίας Φύσης Στενών & Εκβολών Αχέροντα & Καλαμά

Για μία ακόμα προστατευόμενη περιοχή, των Στενών και Εκβολών ποταμών Αχέροντα και Καλαμά, το πρόβλημα ελλείψεων στοιχείων και της έκδοσης του αντίστοιχου Προεδρικού Διατάγματος5 θα επιλυθεί επίσης μέσω του έργου που προανέφερα.

Ιχθυοκαλλιέργειες – Δέλτα Καλαμά

Ωστόσο, ειδικά σε ό,τι αφορά τις ιχθυοκαλλιέργειες στο Δέλτα του Καλαμά και σε λιμνοθάλασσες του νομού Θεσπρωτίας (Ρηχό, Βάτατσα), μαζί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανταποκριθήκαμε στο σχετικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας, αλλά και άλλων περιοχών της χώρας. Με τροπολογία (12/10/2017), η οποία πέρασε σε νόμο του ΥΠΑΑΤ, διασφαλίστηκε η συνέχισή της δραστηριότητας και επιλύθηκαν θέματα εκτατικής ιχθυοκαλλιέργειας, η οποία πλέον επιτρέπεται σε Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) σε λιμνοθάλασσες. Με τον τρόπο αυτό οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας να μπορούν να προβούν σε συνέχιση των μισθώσεων ιχθυοτροφικής εκμετάλλευσης των λιμνοθαλασσών εντός Καταφυγίων Άγριας Ζωής.

Τηλ.: 26510 23657 - 76655
Στρατάρχου Παπάγου 36
Ιωάννινα, Greece
[email protected]

Χρήσιμα Links

 
Χρησιμοποιούμε cookie για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree