Τρίτη 18.01.2022
More

  Ημερίδα για καινοτόμες πρακτικές εκτροφής κοτόπουλων

  Συνεργάζονται ο ΑΠΣΙ Πίνδος και το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

  Το Εργαστήριο Βιοχημείας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Εργαστήριο Ανοσολογίας του  Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός  «ΠΙΝΔΟΣ» διοργανώνουν ημερίδα με θέμα «Καινοτόμες μέθοδοι εκτροφής κοτόπουλων για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας» του ερευνητικού έργου «Π.Ι.Ν.Δ.Ο.Σ.»: «Πρωτοποριακοί Ιχνηλάτες Ως Νέοι Δείκτες Ορισμού  Συστημάτων Ελεύθερης Βοσκής».

  Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021, 9.15 π.μ. -12:30 μ.μ.

  Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

  09.15 Δημόκριτος Τσουκάτος

  Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων– Επιστημονικώς Υπεύθυνος και Συντονιστής του έργου

  09.30-09.45 Μαρία Λουλούδη

  Πρόεδρος Τμήματος Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

  Ιωάννης Πατούνας

  Προϊστάμενος Μελετών & Ανάπτυξης, Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός «ΠΙΝΔΟΣ»

  09.45-10.15 Παρουσίαση Φορέα Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός «ΠΙΝΔΟΣ»

  Απόστολος Πατσιάς, Υπεύθυνος Χημικού-Μικροβιολογικού Εργαστηρίου

  «Συνοπτική παρουσίαση της ΠΙΝΔΟΣ και σύγχρονες ανάγκες ελέγχου γνησιότητας προϊόντων της»

  Δημήτριος Φούκας, Προϊστάμενος Διαχείρισης Ζωικής Παραγωγής

  «Παρουσίαση εκτροφής κοτόπουλων ελευθέρας βοσκής»

  10.15-10.30 Παρουσίαση Δράσεων Φορέα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (ΠΙ)

  Βασίλειος Μούσης, Ε.ΔΙ.Π., Τμήμα Χημείας

  «Η συμβολή του Εργαστηρίου Χημείας Πεπτιδίων και Πρωτεϊνών στην υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος Π.Ι.Ν.Δ.Ο.Σ. : από την ιδέα στην πράξη»

  10.30-10.45 Παρουσίαση Φορέα Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ

  Πηγή Λυμπέρη, Διευθύντρια Ερευνών, Εργαστήριο Ανοσολογίας

  «Συνοπτική παρουσίαση των δράσεων του ΕΙΠ»

  10.45-11.45 Παρουσίαση Ερευνητικών Δραστηριοτήτων του Έργου Π.Ι.Ν.Δ.Ο.Σ.

  Ιωάννης Σαρρηγεωργίου, Υπ. Διδάκτωρ

  «Η σημασία των φυσικών αντισωμάτων στην ευζωία των ζώων»

  Κωνσταντίνος Τέλλης, Ε.ΔΙ.Π., Τμήμα Χημείας

  «Βιοχημικοί παράγοντες στο πλάσμα και τον μυϊκό ιστό κοτόπουλων ελευθέρας βοσκής και συμβατικών»

  Βασιλική Μουλασιώτη, Υπ. Διδάκτωρ

  «Βιοδείκτες οξειδωτικού στρες κοτόπουλων ελευθέρας βοσκής και συμβατικών»

  Αικατερίνη Γεμενετζή, Υπ. Διδάκτωρ

  «Τεχνολογίες ανάπτυξης προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας από απόβλητα πτηνοτροφείου

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ