Τρίτη 31.01.2023
More

  Ανησυχία για τη ραγδαία αύξηση κρουσμάτων γρίπης των πτηνών

  Ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων γρίπης των πτηνών καταγράφονται σε διάφορες περιοχές και χώρες (Γαλλία, Ιταλία, Κροατία, Γερμανία κ.ά), και ειδικότερα, αυτά που εντοπίστηκαν κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα, στη Βουλγαρία και τη Βόρεια Μακεδονίας.

  Τα επιζωοτιολογικά δεδομένα αλλά και οι αυξημένες αυτή την περίοδο μετακινήσεις των μεταναστευτικών ειδών των αγρίων πτηνών της ελληνικής ορνιθοπανίδας σήμαναν συναγερμό στις αρμόδιες αρχές της χώρας, λαμβάνοντας μία σειρά από μέτρα βιοασφάλειας αλλά και μέτρα που μειώνουν τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού από τα άγρια πτηνά στα οικόσιτα πουλερικά.

  Τα μέτρα βιοασφάλειας

  Ειδικότερα, με δεδομένο ότι οι περιοχές του νομού Λευκάδας (λιμνοθάλασσες) αποτελούν σταθμό διέλευσης και παραμονής μεταναστευτικών πτηνών, το Τμήμα Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ, επισημαίνει την επιτακτική ανάγκη της πιστής εφαρμογής των μέτρων βιοασφάλειας τα οποία είναι τα εξής:

  • Απαγορεύεται η διατήρηση πουλερικών σε μη περιφραγμένους χώρους
  • Απαγορεύεται η διατήρηση πουλερικών (οικόσιτων, ελευθέρας βοσκής βιολογικής εκτροφής κτλ) σε ανοιχτούς χώρους (προαύλια, αυλές, αγρούς) σε περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των δύο χιλιομέτρων από υγροβιότοπους, ποτάμια, λίμνες και κάθε είδους υδατοσυλλογές,. Τα πουλερικά αυτών των εκτροφών πρέπει να διατηρούνται αποκλειστικά σε κλειστούς χώρους και τα ανοίγματα τους να καλύπτονται από κατάλληλα προστατευτικά καλύμματα που θα αποκλείουν την επαφή τους με άγρια πτηνά.
  • Οι κάτοχοι των πουλερικών πρέπει να διατηρούν τις εκτρεφόμενες πάπιες και χήνες σε κλειστούς χώρους χωριστά από τα άλλα είδη πουλερικών.
  • Συστήνεται καλό πλύσιμο και αντισηψία των χεριών μετά το τέλος της περιποίησης των πουλερικών.
  • Οι κάτοχοι πουλερικών πρέπει να αναφέρουν στην Κτηνιατρική Υπηρεσία κάθε ύποπτο σύμπτωμα που παρατηρούν στα πτηνά τους, όπως αιφνίδιους θανάτους, αναπνευστικά συμπτώματα, οίδημα προσώπου κτλ.
  • Τα πουλερικά να ποτίζονται με νερό που δεν προέρχεται από ακάλυπτη εξωτερική δεξαμενή νερού εκτεθειμένη στα άγρια πτηνά.
  • Συστήνεται όλα τα εκτρεφόμενα πουλερικά που βρίσκονται σε αποστάσεις μεγαλύτερες των δύο χιλιομέτρων από υγροβιότοπους, ποτάμια, λίμνες και κάθε είδους υδατοσυλλογές, να διατηρούνται σε κλειστούς χώρους, σύμφωνα με τα παραπάνω. Η σύσταση αυτή αφορά και τα άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία που διατηρούνται σε πάρκα, ζωολογικούς κήπους και παρεμφερείς εγκαταστάσεις.

  Παράλληλα, οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Δασών Λευκάδας και τα μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Λευκάδας, που έρχονται σε άμεση και συχνή επαφή με άγρια πτηνά, να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ατομικής προστασίας ακολουθώντας τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και να ειδοποιούν την Κτηνιατρική Υπηρεσία σε περιπτώσεις εύρεσης νεκρών ή ημιθανόντων πτηνών που ανήκουν σε είδη υψηλού κινδύνου.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ