Τρίτη 23.04.2024
More

  Νέο ηλεκτρονικό έντυπο για την υποβολή όσων τίθενται σε τηλεργασία

  Θα υποβάλλεται από τους εργοδότες

  Νέο ειδικό έντυπο θα κληθούν να υποβάλλουν οι εργοδότες στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» στο πλαίσιο των αυστηρότερων μέτρων περιορισμού των μετακινήσεων και εφαρμογής της υποχρεωτικής τηλεργασίας.

  Με αυτό θα τεκμηριώνονται οι λόγοι που δικαιολογούν ως απολύτως αναγκαίο το προσωπικό που παραμένει στον χώρο εργασίας και δεν απασχολείται εξ αποστάσεως. Στην πράξη, κάθε επιχείρηση θα κληθεί να τεκμηριώνει τη λειτουργία της με το απολύτως αναγκαίο προσωπικό, αναφέροντας στο έντυπο που θα υποβάλλει αναλυτικά τους εργαζομένους που έχουν τεθεί σε καθεστώς τηλεργασίας.

  Το σύστημα της υποχρεωτικής τηλεργασίας εφαρμόζεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας στις περιπτώσεις που η εργασία μπορεί να παρασχεθεί εξ αποστάσεως και σε ποσοστό 50% επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων που μπορούν να απασχοληθούν με το σύστημα αυτό.

  Στην προσπάθεια περαιτέρω περιορισμού των μετακινήσεων στις απολύτως αναγκαίες εντάσσεται και η αύξηση των ελέγχων από το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, που αναμένεται τις επόμενες ημέρες κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, με αιχμή  την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

  Άδεια ειδικού σκοπού

  Εν τω μεταξύ, με νέα εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας δίνονται διευκρινίσεις για τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού σε εργαζομένους γονείς παιδιών Γυμνασίου που έκλεισαν λόγω του lockdown. Συγκεκριμένα, συστήνεται η  εξ αποστάσεως εργασία, εφόσον αυτή είναι εφικτή.

  Εάν δεν είναι δυνατή, τότε ως εναλλακτική χορηγείται η άδεια ειδικού σκοπού, ως ισχύει και σύμφωνα με τις σχετικές εγκύκλιες οδηγίες που έχουν ήδη εκδοθεί. Διευκρινίζεται πως η άδεια ειδικού σκοπού μπορεί να χορηγείται και στην περίπτωση που παιδί το οποίο φοιτά στο δημοτικό σχολείο τίθεται σε κατ’ οίκον περιορισμό έπειτα από επαφή του με επιβεβαιωμένο κρούσμα εντός της σχολικής μονάδας.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ