Πέμπτη 25.07.2024
More

  Ώρα εξετάσεων για άδεια φαρμακοποιών

  Ημερομηνία έναρξης των εξετάσεων των υποψηφίων Φαρμακοποιών ορίστηκε η Δευτέρα 15 Απριλίου.

  Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, ημερομηνία έναρξης των εξετάσεων των υποψηφίων Φαρμακοποιών για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, περιόδου Απριλίου 2024, ορίστηκε η Δευτέρα 15 Απριλίου.

  Οι επανεξεταζόμενοι υποψήφιοι και οι εξεταζόμενοι (που δεν προσήλθαν σε προηγούμενη εξεταστική που είχαν δηλώσει) καταθέτουν αίτηση επανεξέτασης στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας (Αριστοτέλους 17, Τ.Κ. 104 33 Αθήνα) ή μέσω e-mail στο protokollo@moh.gov.gr η οποία πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2024 και ώρα 13.00.

  Οι πρωτοεξεταζόμενοι υποψήφιοι καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους στις οικείες τους Περιφερειακές Ενότητες – Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας – Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων, οι οποίες με τη σειρά τους θα τα διαβιβάσουν στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας, ώστε να πρωτοκολληθούν εκεί το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 8 Απριλίου 2024 και ώρα 13:00.

  Αναφορικά με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών στις κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και περισσότερες πληροφορίες  επικοινωνήστε στα παρακάτω τηλέφωνα:

  α) Δ/νση Δημ. Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ιωαννίνων – Τμήμα Φαρμάκων και Φαρμακείων: 26513-64138 και 26513-64131.

  β) Δ/νση Δημ. Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας – Τμήμα Φαρμάκων και Φαρμακείων: 26813-63511 και 26813-63512.

  γ) Δ/νση Δημ. Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Θεσπρωτίας – Τμήμα Φαρμάκων και Φαρμακείων: 26653-60186 και 26653-60184.

  δ) Δ/νση Δημ. Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Πρέβεζας – Τμήμα Φαρμάκων και Φαρμακείων: 26823-62113 και 26823-62112.

  ε) Υπουργείο Υγείας, Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, Εκτελεστική Επιτροπή, Δ/νση Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Διοικητικής – Γραμματειακής Υποστήριξης (κ. Ζαχαράκης) στα τηλέφωνα,  2108208791, 2108208708 ή 2108208787.

  Παράβολο Εξετάσεων (μόνο για πρωτοεξεταζόμενους) μόνο από την Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Ακαδημίας 40, Αθήνα).

  Όλοι οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας πριν από την ημερομηνία των εξετάσεων σχετικά με το τι προβλέπεται από την τρέχουσα ΚΥΑ, σε περίπτωση που υπάρξουν νέα μέτρα.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ