Τρίτη 16.04.2024
More

  Στο ΦΕΚ η προκήρυξη για 1.213 προσλήψεις στη δημοτική αστυνομία

  1.213 μόνιμες θέσεις πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη δημοτική αστυνομία

  Μετά από 14 χρόνια θα προσληφθούν 1.213 μόνιμοι στη δημοτική αστυνομία με την προκήρυξη 1Κ/2024 του ΑΣΕΠ. Η προκήρυξη αφορά θέσεις πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

  Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα απαραίτητα προσόντα για τις προσλήψεις, μπορούν να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την αίτηση τους στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω το επίσημου site. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι την Τρίτη 26 Μαρτίου στις 2 μ.μ, ενώ η κατάθεση των αιτήσεων μπορεί να γίνει από την Πέμπτη 7 Μαρτίου.

  Σημειώνεται ότι μαζί με την αίτηση τους, οι υποψήφιοι, οφείλουν να προσκομίσουν και το παράβολο των 3 ευρώ, επίσης ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-Παράβολο.

  Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που οι προσλήψεις στην δημοτική αστυνομία θα γίνουν μέσω του ΑΣΕΠ ενώ η τελευταία φορά που άνοιξαν θέσεις για την δημοτική αστυνομία ήταν το 2010. Ο αριθμός των θέσεων διαμορφώθηκε μετά από αιτήματα που έκαναν οι δημοτικές αρχές στο υπουργείο Εσωτερικών, με στόχο να καλύψουν τις ανάγκες τους σε προσωπικό με βάση την αναμόρφωση της δημοτικής αστυνομίας που έχει νομοθετηθεί.

  Οι θέσεις που πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) είναι 208, οι θέσεις τεχνολογικής εκπαίδευσης (218) και οι θέσεις στην κατηγορία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) 787.

  «Βασική μας μέριμνα είναι να βελτιώνουμε διαρκώς τις υπηρεσίες που λαμβάνουν οι πολίτες τόσο από το κεντρικό κράτος όσο και από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στο πλαίσιο αυτό, κάνουμε πράξη τη στελέχωση της Δημοτικής Αστυνομίας, για πρώτη φορά έπειτα από 14 ολόκληρα χρόνια, μέσα από μία καθαρά αξιοκρατική και πλήρως αμερόληπτη διαδικασία υπό τον ΑΣΕΠ, προκειμένου να συνδράμουμε τους Δήμους στο απαιτητικό έργο που αφορά στη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών τους», δήλωσε η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως.

  ΑΣΕΠ: Η διαδικασία για τις προσλήψεις στη δημοτική αστυνομία

  Μετά την υποβολή της αίτησης των υποψηφίων και πριν την δημοσίευση των προσωρινών πινάκων, το ΑΣΕΠ θα καλέσει μέρος των υποψηφίων να υποβάλλουν σε ηλεκτρονική πάλι μορφή, εντός δέκα ημερών, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για να αποδείξουν τα προσόντα τους. Για να καθοριστεί η σειρά προτεραιότητας στους πίνακες κατάταξης, το ΑΣΕΠ θα ζητήσει από τους υποψηφίους:

  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως.

  Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν, τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, για την απόδειξη των προσόντων, των κριτηρίων ή/και των ιδιοτήτων που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία και που λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξή τους στους οικείους πίνακες, κατά περίπτωση είτε διαγράφονται από αυτούς είτε αναμορφώνεται η βαθμολογία τους.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ