Τρίτη 23.04.2024
More

  Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου: Νέα επιτόκια για τα καταθετικά προϊόντα

  Τα νέα επιτόκια για τα καταθετικά της προϊόντα ανακοινώνει η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου

  Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου ανακοίνωσε τα νέα επιτόκια για τα καταθετικά της προϊόντα που προσφέρει σε καταναλωτές και επιχειρήσεις.

  Συγκεκριμένα, η Τράπεζα Ηπείρου διαθέτει:

  Το καταθετικό προϊόν «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ 24» για υφιστάμενα και νέα κεφάλαια πελατών από €50.000, με τριμηνιαία προθεσμιακή κατάθεση για ένα έτος. Το επιτόκιο διαμορφώνεται ως εξής:

  • Προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας 24 μηνών με αυξανόμενο επιτόκιο έως 3,50%
  • Προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας 12 μηνών με επιτόκιο έως 2,25%
  • Προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας 6 μηνών με επιτόκιο έως 1,75%

  Στη συγκεκριμένη προθεσμιακή κατάθεση ισχύουν οι παρακάτω παροχές, διευκολύνσεις ή δυνατότητες:

  • Αυτόματη μεταφορά κεφαλαίου και τόκων στον συνδεδεμένο λογαριασμό
  • Εξυπηρέτηση σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας
  • Ανάληψη των τόκων κάθε τρίμηνο
  • Μηδενικά έξοδα διαχείρισης

  Στα επιπλέον καταθετικά προϊόντα της Τράπεζας Ηπείρου, το επιτόκιο διαμορφώνεται ως εξής:

  • Ταμιευτήριο: Για ποσά από €1 και άνω αντιστοιχεί επιτόκιο 0,02%
  • Υπερταμιευτήριο ΗΠΕΙΡΟΣ: Για ποσά έως €5.000 αντιστοιχεί επιτόκιο 0,02%, για ποσά από €5.000,01 έως €50.000 αντιστοιχεί επιτόκιο 0,10%, για ποσά από €50.000,01 έως €150.000 αντιστοιχεί επιτόκιο 0,15% και για ποσά άνω των €150.000,01 αντιστοιχεί επιτόκιο 0,20%
  • Ταμιευτήριο Μισθοδοσίας: Για ποσά έως €5.000 αντιστοιχεί επιτόκιο 0,40% και για ποσά από €5.000,01 και άνω αντιστοιχεί επιτόκιο 0,10%
  • Τρεχούμενος Ιδιωτών: Για μέσο μηνιαίο υπόλοιπο μικρότερο από €.3.000 αντιστοιχεί επιτόκιο 0,10%
  • Λογαριασμός Όψεως: Για μέσο μηνιαίο υπόλοιπο μικρότερο από €.3.000 αντιστοιχεί μηδενικό επιτόκιο

  Επί των ανωτέρω πιστωτικών τόκων υπολογίζεται φόρος 15%.

  Σχετικά με τις λοιπές προθεσμιακές καταθέσεις, τα επιτόκια διαμορφώνονται ως εξής:

  • Για ποσά από €5.000,00 έως €25.000,00 αντιστοιχεί επιτόκιο 0,85% για προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας 1 και 3 μηνών, 1,05% για 6μηνη διάρκεια και 1,45% για 12μηνη διάρκεια
  • Για ποσά από €25.000,01 έως €50.000,00 αντιστοιχεί επιτόκιο 0,85% για προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας 1 και 3 μηνών, 1,05% για 6μηνη διάρκεια και 1,95% για 12μηνη διάρκεια
  • Για ποσά από €50.000,01 έως €150.000,00 αντιστοιχεί επιτόκιο 1,05% για προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας 1 και 3 μηνών, 1,25% για 6μηνη και 2,05% για 12μηνη διάρκεια
  • Για ποσά από €150.000,01 έως €300.000,00 αντιστοιχεί επιτόκιο 1,25% για προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας 1 και 3 μηνών, 1,45% για 6μηνη και 2,25% για 12μηνη διάρκεια

  Τα ανωτέρω επιτόκια προθεσμιακών καταθέσεων προσαυξάνονται με την αγορά 5.000 μερίδων και άνω έως +0,05%. Επί των ανωτέρω πιστωτικών τόκων υπολογίζεται φόρος 15%.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ