Πέμπτη 25.07.2024
More

  Υλοποιείται το Εθνικό Μητρώο Οροθετικών και η ηλεκτρονική συνταγογράφηση αντιρετροϊκών

  Συστήνεται Εθνικό Μητρώου Ασθενών με HIV – AIDS, ενώ προβλέπονται και αλλαγές στη συνταγογράφηση και χορήγηση αντιρετροϊκής αγωγής.

  Με τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Φαρμακευτικοί Σύλλογοι – Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος – Ινστιτούτο Φαρμακευτικών Επιστημονικών Ερευνών και άλλες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» που κατατέθηκε στη Βουλή χθες το βράδυ (4.4.2023) θεσπίζεται το Εθνικό Μητρώο Ασθενών με HIV – AIDS λοίμωξη, αλλά και αλλαγές στην εργαστηριακή παρακολούθηση των οροθετικών και στη χορήγηση της αντιρετροϊκής θεραπείας.

  Συγκεκριμένα, εφαρμόζεται η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και χορήγηση φαρμάκων για τον έλεγχο και την καταπολέμηση της ΗΙV – AIDS λοίμωξης, κάτι που θα συμβάλλει στην εργαστηριακή παρακολούθηση της νόσου σε άτομα με επιβεβαιωμένη HIV λοίμωξη και στην καλύτερη επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

  Με τις παραπάνω ηλεκτρονικές διαδικασίες, θα καταστεί δυνατόν να καταγραφούν όλοι οι ασθενείς με HIV λοίμωξη που διαγιγνώσκονται ή και στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες υγείας στην ελληνική επικράτεια και να δημιουργηθεί για πρώτη φορά στη χώρα Εθνικό Μητρώο Ασθενών.

  Aναλυτικά τι προβλέπεται στην τροπολογία του νέου νομοσχεδίου:

  HIV/AIDS: Εργαστηριακή παρακολούθηση και χορήγηση αντιρετροϊκών φαρμάκων σε οροθετικούς ασθενείς

  Αποφασίζεται:

  1. Κατά το χρονικό διάστημα από την 1η.6.2023 έως και την 31η.10.2023, για τη διασφάλιση της προστασίας της δημόσιας υγείας, η εργαστηριακή παρακολούθηση των HIV-1 οροθετικών ασθενών, και συγκεκριμένα:

  • η διεξαγωγή εξετάσεων διαγνωστικής δοκιμασίας αρχικού ορολογικού ελέγχου (HIV Ag/Ab), συμπεριλαμβανομένων αναγκαίων επαναληπτικών εξετάσεων ,
  • η διεξαγωγή εξετάσεων επιβεβαιωτικής δοκιμασίας για τον HIV-1 και για τον HIV-2 και την ταυτοποίηση του τύπου της HIV λοίμωξης, συμπεριλαμβανομένων αναγκαίων επαναληπτικών εξετάσεων,
  • η εργαστηριακή ποσοτική μέτρηση HIV-1 RNA (ιικό φορτίο για τον HIV-1) στο πλάσμα των ασθενών, συμπεριλαμβανομένων αναγκαίων επαναληπτικών εξετάσεων και
  • ο εργαστηριακός μοριακός έλεγχος γονοτυπικής αντοχής HIV-1 σε αντιρετροϊκή αγωγή, συμπεριλαμβανομένων αναγκαίων επαναληπτικών εξετάσεων δύνανται να εκτελούνται στα κάτωθι Κέντρα Αναφοράς:
  • στο Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Ρετροϊών (ΕΚΑΡ) του Εργαστηρίου Yγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
  • στο Εθνικό Κέντρο Αναφοράς AIDS Βορείου Ελλάδος (ΕΚΑΑΒΕ) του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας του Τομέα Βιολογικών Επιστημών και Προληπτικής Ιατρικής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
  • στο Εθνικό Κέντρο Αναφοράς AIDS Νοτίου Ελλάδος του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
  • στο Ιολογικό Εργαστήριο του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ) Κρήτης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, για τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας έχει ήδη
  • εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικών συμφωνιών για τη διενέργεια επιστημονικών εξετάσεων εργαστηριακής διάγνωσης και επιβεβαίωσης της HIV λοίμωξης, καθώς και για την εργαστηριακή παρακολούθηση των HIV οροθετικών ατόμων, υπό τους όρους που περιλαμβάνονται στις εγκριτικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

  2. Για τη διενέργεια των εξετάσεων εφαρμόζονται οι όροι και οι διαδικασίες της απόφασης που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 83 του ν. 4600/2019 (Α’ 43) για τη σύσταση Εθνικού Μητρώου Ασθενών με HIV και την ηλεκτρονική συνταγογράφηση των αντιρετροϊκών φαρμάκων, των εργαστηριακών εξετάσεων ποσοτικού προσδιορισμού HIV-1 RNA και άλλων εξετάσεων παρακολούθησης της HIV λοίμωξης.

  3. Το κόστος για την εκτέλεση των εξετάσεων της παρ. 1, όπως αυτό προσδιορίζεται στις εγκριτικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της παρ. 2, είναι νόμιμο, εκκαθαρίζεται και βαρύνει τον προϋπολογισμό του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

  4. Αν η σύναψη των προγραμματικών συμφωνιών της παρ. 2 ολοκληρωθεί πριν από την 31η Ιανουαρίου 10.2023, η ισχύς του παρόντος παύει αυτοδικαίως. Αν η σύναψη των προγραμματικών συμφωνιών δεν ολοκληρωθεί μέχρι την 31η.10.2023, δύναται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών να παραταθεί η ισχύς του παρόντος και πέραν της 31ης Οκτωβρίου 2023, και πάντως όχι πέραν της 31ης Ιανουαρίου 2024.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ