Τετάρτη 29.05.2024
More

  Ανάγκη για αυτόνομες Υπηρεσίες Δόμησης

  Δήλωση του προέδρου της ΠΕΔ Ηπείρου, Χρ. Ντακαλέτση, για τη λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης στους Δήμους της χώρας

  Παράταση ενός ακόμα χρόνου στο υφιστάμενο καθεστώς λειτουργίας των Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ), στους Δήμους της χώρας, δίνει το Υπουργείο Εσωτερικών με τροπολογία που κατέθεσε σε υπό ψήφιση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης («Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010 σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 6 § 1 ΕΣΔΑ ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις»).

  Σύμφωνα με τα οριζόμενα από την τροπολογία: «Από την 1η.10.2021, εκτός από τις υπηρεσιακές μονάδες που προβλέπονται στο άρθρο 97, σε κάθε Δήμο συστήνεται και λειτουργεί Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ). Στους Δήμους όπου δεν υφίστανται ΥΔΟΜ κατά τη δημοσίευση του παρόντος, συστήνεται σε επίπεδο Τμήματος. Η δομή και οι οργανικές θέσεις της ΥΔΟΜ ορίζονται, αφού ληφθεί υπόψη η ελάχιστη στελέχωση της παρ.2, κατά την πρώτη τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΥΕ) του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικής και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007, Α΄ 134)…

  β) Αν δεν πληρούται η ελάχιστη στελέχωση, με ευθύνη του οικείου δημάρχου οι αρμοδιότητες της ΥΔΟΜ ασκούνται με συμβάσεις διαδημοτικής και διαβαθμιδικής συνεργασίας με δήμους και περιφέρειες, κατά το άρθρο 99 του ν.3852/2010 (Α΄87).».

  Για το συγκεκριμένο θέμα, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ηπείρου, Χρ. Ντακαλέτσης, έστειλε προ ημερών επιστολή στον Υφυπουργό Εσωτερικών,Θ. Λιβάνιο, ζητώντας παράταση για την θέση σε ισχύ του νέου πλαισίου λειτουργίας των ΥΔΟΜ, και ως εκ τούτου, σήμερα, ο κ. Ντακαλέτσης εκφράζει την ικανοποίησή του για την εξέλιξη της τροπολογίας.

  Ωστόσο, ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Ηπείρου τονίζει την ανάγκη στελέχωσης των Δήμων με το προσωπικό που θα τους επιτρέψει να λειτουργήσουν σε ένα χρόνο από σήμερα, αυτόνομες Υπηρεσίες Δόμησης, όπως προβλέπει ο νόμος.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ