Δευτέρα 03.10.2022
More

  Αποχή της παράταξης Καλογιάννη από τη συζήτηση για τον οδοφωτισμό

  Η παράταξή «Ιωάννινα_2023» απείχε από τη συζήτηση για την ενεργειακή αναβάθμιση

  Προ της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η παράταξη «Ιωάννινα_2023» απηύθυνε επιστολή στη δημοτική αρχή και συγκεκριμένα στον αντιδήμαρχο Οικονομικών, Φ. Βάββα και τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής Γ. Αρλέτο, με την οποία ζήτησε να κατατεθεί εγγράφως από τη δημοτική αρχή συγκριτικός πίνακας στον οποίο να εμφανίζονται λεπτομερώς και σε αντιπαραβολή, όλα τα στοιχεία που τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν ή αφαιρέθηκαν στα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού, προ και μετά της απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών αναφορικά με το έργο αναβάθμισης του οδικού και αστικού φωτισμού του Δήμου Ιωαννιτών.

  Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η παράταξη:

  «H δημοτική αρχή, μας απάντησε με την επιστολή: 2021-71692_ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

  Είναι προφανές ότι η δημοτική αρχή, παρότι της δόθηκε για μία ακόμη φορά η ευκαιρία, δεν ασχολήθηκε σοβαρά και υπεύθυνα ως κύριος του έργου, με το έργο.

  Ούτε o ακριβής προσδιορισμός του τεχνικού αντικειμένου αποτυπώνεται, ούτε και το οικονομικό αντικείμενο του έργου τεκμηριώνεται.

  Η παράταξή μας «Ιωάννινα_2023» απείχε από τη συζήτηση του θέματος.»

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ