Σάββατο 16.10.2021
More

  Χωρίς νερό πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου

  Λόγω σοβαρής απρόβλεπτης βλάβης

  Διαπιστώθηκε σοβαρή απρόβλεπτη βλάβη στο δίκτυο τροφοδοσίας στις γεωτρήσεις του ΣΥΔΛΙ και για αυτό το λόγο έχει γίνει διακοπή στη υδροδότηση μεγάλου τμήματος του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων κυρίως στις περιοχές Σταυράκι , Ανατολή, Νεοχωρόπουλο, Πεδινή, όπου ενδέχεται να εμφανιστεί μείωση παροχής ή και διακοπή.

  Ενδέχεται να επηρεαστούν και οι εξής περιοχές: Μπάφρα, Νεοκαισάρεια, Μπιζάνι, Κουτσελιό.

  Ήδη τα συνεργεία του ΣΥΔΛΙ εργάζονται για την αποκατάσταση.

  Η αποκατάσταση της λειτουργίας θα πραγματοποιηθεί άμεσα μετά το πέρας των εργασιών και την αποκατάσταση της βλάβης, η υδροδότηση των κατοίκων σταδιακά μέχρι να γεμίσουν οι δεξαμενές σε χρόνο που κατά περίπτωση μπορεί να υπερβαίνει αρκετές ώρες.

  Παρακαλούνται οι κάτοικοι για περιορισμό της κατανάλωσης πριν και μετά την διακοπή μέχρι να ισορροπήσει το σύστημα ύδρευσης στο σύνολο των περιοχών που αναφέρονται.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ