Πέμπτη 13.06.2024
More

  Δήμος Δωδώνης: Aναβολή αδειοδότησης της μονάδας βιοαερίου στη Σκλίβανη

  Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Δωδώνης:

  Με την τεκμηριωμένη και άρτια επεξεργασία του φακέλου του επίμαχου σήμερα έργου και με την παρέμβαση του Δημάρχου Δωδώνης, Χρ. Ντακαλέτση, οδηγηθήκαμε στην αναβολή λήψης απόφασης για την αδειοδότηση της «Μονάδας Παραγωγής και Εκμετάλλευσης Βιοαερίου για συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ισχύος 1,99 MW στην Τ.Κ. Σκλίβανης», από το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, την περασμένη Τετάρτη.

  Ο Δήμαρχος Δωδώνης μετέφερε στο αδειοδοτικό όργανο το περιεχόμενο της σχετικής απόφασης του δημοτικού συμβουλίου (υπ’ αριθμ. 66/2023), με την αρνητική γνωμοδότηση, βάσει και της απόφασης της γενικής συνέλευσης των κατοίκων της Κοινότητας Σκλίβανης. Η αγωνία των συγκεκριμένων κατοίκων έχει αποτυπωθεί στις 621 υπογραφές που συλλέχθηκαν ενάντια στην εγκατάσταση και λειτουργία της μονάδας Βιοαερίου και την ανησυχία αυτή των κατοίκων μετέφερε με την παρέμβασή του ο κ. Ντακαλέτσης, κερδίζοντας μια πρώτη μάχη.

  Κατ’ αρχάς, ο Δήμαρχος Δωδώνης τόνισε τον υπερβολικό περιβαλλοντικό φόρτο που δέχεται η περιοχή του κάμπου της Σκλίβανης, ενδεικτικές του οποίου είναι οι αποφάσεις χορήγησης αδειών χωροθέτησης έργων υλοποιούμενου φωτοβολταϊκού σταθμού και πτηνοτροφικής μονάδας, ενώ αίτημα για γνωμοδότηση προτεινόμενης εγκατάστασης μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιοαερίου, ισχύος 1MW, έχει αποσυρθεί. Η τελευταία εγκατάσταση απείχε 138 μέτρα από το αγροτεμάχιο 152, στο οποίο επιχειρείται να χωροθετηθεί και η επίμαχη μονάδα βιοαερίου.

  H βασική επιχειρηματολογία του Δημάρχου Δωδώνης στηρίχθηκε στα εξής:

  1. Όπως αποδείχθηκε επί μακρόν, η επενδύτρια εταιρεία ήρθε να διορθώσει αρκετές πλημμέλειες της μελέτης, κατόπιν υποδείξεων του Δήμου Δωδώνης, γεγονός που σύμφωνα με το Δήμαρχο, δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για τη μελετητική αρτιότητα του έργου εν συνόλω, καθώς είναι βέβαιο πως μπορεί να υπάρχουν και άλλα ακόμα σημεία, τα οποία δεν έχουν εντοπιστεί από τις υπηρεσίες του Δήμου Δωδώνης.

  2. Στο αγροτεμάχιο 152 ως αγροτική γη Υψηλής Παραγωγικότητας, επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, βιοαέριο ή βιορευστά, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι οι απαιτούμενες ποσότητες πρώτης ύλης θα προέρχονται από αγροτικές ή κτηνοτροφικές ή δασικές εκμεταλλεύσεις σε ποσοστό τουλάχιστον 85% από την ίδια αυτή περιοχή, γεγονός το οποίο αμφισβητείται ότι θα συμβαίνει, δεδομένου ότι δεν παράγονται οι συγκεκριμένες ποσότητες στην περιοχή της Σκλίβανης.

  3. Η διάθεση του τελικού προϊόντος που ανέρχεται στους 65.000 τόνους (85% υγρό λίπασμα και 15% στερεό), δηλώνεται ότι θα γίνεται σε διάφορες κοινότητες του Δήμου Δωδώνης άλλων Δημοτικών Ενοτήτων όπως Σελλών και Λάκκας Σουλίου, χωρίς όμως να αξιολογούνται οι επιπτώσεις αυτού στο περιβάλλον και στις γειτνιάζουσες ανθρωπογενείς δραστηριότητες, δεδομένου ότι κάποιες από τις εκτάσεις αυτές βρίσκονται δίπλα σε ρέματα, ενώ επιπρόσθετα, ως προς το χαρακτήρα τους, δεν είναι βέβαιο ότι πρόκειται για αγροτικές ή δασικές γαίες. Οι παρατηρήσεις αυτές λειτούργησαν καίρια για να οδηγηθεί το θέμα σε αναβολή. Τέλος, οι εκτάσεις αυτές δεν έχουν ελεγχθεί ούτε ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους.

  Ο κ. Ντακαλέτσης, καταλήγοντας, εξέφρασε ιδιαιτέρως στην παρέμβασή του, τον προβληματισμό του σχετικά με τη χωροθέτηση της μονάδας Βιοαερίου στα όρια του Υπόγειου Υδατικού Συστήματος Λούρου, της Λεκάνης Απορροής Ποταμού Λούρου, το οποίο είναι ενταγμένο στο Μητρώο Προστατευομένων Περιοχών πόσιμου ύδατος. Έκρινε δε ότι είναι απαραίτητη η κατάθεση υδρογεωλογικής μελέτης, καθώς η επίμαχη έκταση του αγροτεμαχίου 152 γειτνιάζει με ρέμα.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ