Κυριακή 23.06.2024
More

    Εγκρίθηκε το σχέδιο σύμβασης του έργου «Δημιουργία Κέντρου για το Παιδί»

    Έγκριση σχεδίου σύμβασης έργου «Δημιουργία Κέντρου για το Παιδί» Δήμου Ιωαννιτών 

    Με έγγραφο της προς το Δήμο Ιωαννιτών, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του υποέργου «Δημιουργία Κέντρου για το Παιδί», προϋπολογισμού 1.684.894,77 ευρώ.

    ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

    ΔΗΜΟΦΙΛΗ