Δευτέρα 24.06.2024
More

  Ενιαία πλατφόρμα για τις «έξυπνες» εφαρμογές στο δήμο Ιωαννιτών

  Την αποδοχή της απόφασης της Ένταξης της Πράξης «Πιλοτικές Ψηφιακές Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης για το Δήμο Ιωαννιτών» στο Πρόγραμμα «Ήπειρος 2021-2027» και στην Προτεραιότητα «Στήριξη της βιώσιμης και ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης» ενέκρινε κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης η δημοτική επιτροπή του δήμου Ιωαννιτών.

  Όπως εξήγησε ο αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και πρόεδρος της Επιτροπής, Θωμάς Γιωτίτσας, η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με προϋπολογισμό 475.312,84 ευρώ.

  «O Δήμος Ιωαννιτών με την παρούσα πράξη στοχεύει στην υλοποίηση μίας ενοποιημένης πλατφόρμας έξυπνης πόλης που θα ολοκληρώνει δεδομένα και λειτουργίες από επιμέρους «έξυπνες» εφαρμογές και υπηρεσίες, παρέχοντας με δομημένο τρόπο δεδομένα και υπηρεσίες προς τους πολίτες, τους επισκέπτες, τις επιχειρήσεις και τα στελέχη του Δήμου, για τομείς όπως αποκομιδή των απορριμμάτων, περιβαλλοντικά δεδομένα, δημόσιος ηλεκτροφωτισμός, κατανάλωση ρεύματος σε δημόσια κτίρια, δεδομένα πολεοδομικού ενδιαφέροντος και τουριστική προβολή.

  Ταυτόχρονα η πλατφόρμα έξυπνης πόλης θα εξασφαλίσει την ανάγκη κεντροποιημένης διαχείρισης των ετερογενών συστημάτων μέσα από ένα ενδιάμεσο λογισμικό που θα εξασφαλίζει ότι ανεξαρτήτως κατασκευαστή ο Δήμος θα μπορεί να διασφαλίζει την επιχειρησιακή του στρατηγική μέσα από ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας», σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Γιωτίτσας.

  Παραδοτέα πράξης

  Τα παραδοτέα του έργου είναι τα ακόλουθα πακέτα ψηφιακών εφαρμογών Έξυπνης Πόλης για το Δήμο Ιωαννιτών:

  1. Πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης και Διαδικτυακή πύλη προβολής δεδομένων προς τους πολίτες

  2. Διαχείριση κάδων και περιβαλλοντικών δεδομένων

  3. Διαχείριση ηλεκτροφωτισμού

  4. Διαχείριση και ψηφιοποίηση δεδομένων πολεοδομικού ενδιαφέροντος

  5. Τουριστική προβολή με τη χρήση έξυπνων αισθητήρων τύπου «beacon»

  6. Υποδομή καινοτόμων εφαρμογών (IoT Infrastructure) – Social Wifi

  Στο νέο ΕΣΠΑ ο μεγάλος δακτύλιος

  Στην ίδια συνεδρίαση, η δημοτική επιτροπή ενέκρινε την υποβολή πρότασης με τίτλο «Ολοκλήρωση μεγάλου δακτυλίου πόλης Ιωαννίνων (κόμβος πανηπειρωτικού σταδίου – κόμβος Βογιάνου)» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με τίτλο «Οδικά έργα ΣΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών – Τμηματοποιημένες πράξεις».

  Πρόκειται ουσιαστικά για την απαραίτητη διαδικασία προκειμένου το έργο να περάσει ως «γέφυρα» στο νέο ΕΣΠΑ, εφόσον δεν ολοκληρώθηκε κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ