Σάββατο 15.05.2021
More

  Ενισχύεται το προσωπικό του ΠΓΝΙ

  Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Ιατρικής Υπηρεσίας

  Με τις αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.56663/20/8.03.2021 και Γ4α/Γ.Π.1596/20/03.02.2021 κοινές Υπουργικές αποφάσεις θα ενισχυθεί το Νοσοκομείο άμεσα με ιατρικό επικουρικό προσωπικό, για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Ιατρικής Υπηρεσίας, ιδιαίτερα την κρίσιμη αυτή περίοδο, με τις παρακάτω ειδικότητες επικουρικών ιατρών:

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ 3
  ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 2
  ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ 1
  ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ με εμπειρία στην ανδρολογία, ανδρική υπογονιμότητα, μικροχειρουργική της ανδρικής υπογονιμότητας και την εξωσωματική λιθοτριψία 1

  Επιπλέον, έχουν ήδη τοποθετηθεί και αναλάβει υπηρεσία στο Νοσοκομείο δυο ακόμη επικουρικοί ιατροί ειδικότητας Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας και Καρδιολογίας, ενώ με την Γ4α/Γ.Π.78082/15.12.2020 έχει εγκριθεί και μιαθέση επικουρικού ιατρού για την ΜΕΘ του Νοσοκομείου.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ