Τετάρτη 18.05.2022
More

    Επαναδημοπρατούνται τα έργα οδοφωτισμού στους Δήμους Ιωαννιτών και Πρέβεζας

    Με την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας

    Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την επαναδημοπράτηση των έργων για την παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος των υποδομών του οδικού και αστικού φωτισμού των Δήμων Ιωαννιτών και Πρέβεζας, με τροποποίηση των αρχικών όρων της διακήρυξης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

    ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

    ΔΗΜΟΦΙΛΗ