Σάββατο 05.12.2020
More

  Επιδότηση φοιτητικού εισιτηρίου και κάρτας απεριορίστων διαδρομών

  Η σύναψη και υπογραφή σύμβασης του Δήμου Ιωαννιτών με το Αστικό ΚΤΕΛ για την επιδότηση καρτών απεριορίστων διαδρομών φοιτητών που διαμένουν στις φοιτητικές εστίες εγκρίθηκε κατά τη σημερινή -δια περιφοράς- συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

  Σύμφωνα με την εισήγηση του αρμόδιου αντιδημάρχου, στη σύμβαση προβλέπονται:

  1. Ο Δήμος Ιωαννιτών, σε συνεργασία με το Αστικό ΚΤΕΛ Ν. Ιωαννίνων, προχωρά στην άσκηση πολιτικής μειωμένης τιμής των καρτών απεριορίστων διαδρομών για όλους τους φοιτητές που διαμένουν στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

  2. Σύναψη σχετικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών και της εταιρείας Αστικό ΚΤΕΛ Ν. Ιωαννίνων προκειμένου να χρηματοδοτηθεί μέσω επιδότησης η έκδοση μηνιαίων καρτών με μειωμένη τιμή για όλους τους φοιτητές που διαμένουν στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

  3. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι εννέα μήνες από την υπογραφή της, ήτοι από τον Ιούνιο 2020 έως τον Φεβρουάριο 2021 και θα καλύπτει την έκδοση μηνιαίων καρτών απεριορίστων διαδρομών με μειωμένη τιμή 25,00€ σε σχέση με την τιμή των 35,00€ που ίσχυε πριν την υπογραφή της σύμβασης.

  4. Οι πίνακες όλων των φοιτητών που διαμένουν στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και είναι δικαιούχοι της συγκεκριμένης δράσης έχουν αποσταλεί από τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο Δήμο Ιωαννιτών και το Αστικό ΚΤΕΛ, αφορούν σε 1.100 περίπου φοιτητές και θα επικαιροποιούνται κάθε μήνα.

  5. Η διαφορά που προκύπτει από τη μειωμένη τιμή της μηνιαίας κάρτας απεριορίστων διαδρομών, μετά τη χορηγούμενη έκπτωση από το Αστικό ΚΤΕΛ, θα καταβληθεί στην εταιρεία από τον Δήμο Ιωαννιτών

  6. Η δαπάνη που προκύπτει για τον Δήμο Ιωαννιτών ανέρχεται στο ποσό των 80.000,00€ για την έκδοση των μηνιαίων καρτών μειωμένης τιμής κατά τους μήνες Ιούνιο 2020, Σεπτέμβριο 2020 έως και Φεβρουάριο 2021, ήτοι στο ποσό των 11.428,57€ ανά μήνα.

  7. Η σύμβαση θα δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέρη για εννέα μήνες από την υπογραφή της, ήτοι για τους μήνες Ιούνιο 2020 έως και Φεβρουάριο 2021, εκτός και αν ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αιτιολογημένα και εγγράφως υπαναχωρήσει έστω και σε έναν εκ των περιγραφόμενων όρων.

  Το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε επίσης στην έγκριση της σύναψης και υπογραφής σύμβασης του Δήμου με το Αστικό ΚΤΕΛ για την επιδότηση του εισιτηρίου Αστικών Συγκοινωνιών.

  Η σύμβαση έχει διάρκεια έξι μηνών και στόχο να στηρίξει τους συμπολίτες που μετακινούνται με την αστική συγκοινωνία.

  1. Δημοτικά διαμερίσματα, που βρίσκονται εντός της Β’ ζώνης, όπως αυτά έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την αριθ. 13560/31-12-2004 απόφαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων, ήτοι Μάρμαρα, Κάτω Μάρμαρα, Σταυράκι, Κουτσελιό, Μπάφρα, Καισάρεια, Πεδινή, Νεοχωρόπουλο, Κρύα και Αμφιθέα.

  Το κόμιστρο μεταφοράς ανά επιβάτη και ανά διαδρομή, όπως καθορίζεται από το Αστικό ΚΤΕΛ, βάσει των Υπουργικών αποφάσεων και των προβλεπόμενων αποφάσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, από την πόλη των Ιωαννίνων προς τα ανωτέρω δημοτικά διαμερίσματα και αντίστροφα, είναι 1,70 ευρώ το κανονικό εισιτήριο και 0,80 ευρώ το μειωμένο εισιτήριο.

  Μέσω της παρεχόμενης έκπτωσης, το κόμιστρο ανά επιβάτη για κάθε απλή διαδρομή από και προς τα ανωτέρω δημοτικά διαμερίσματα, θα διαμορφωθεί στο 1,20 ευρώ για κανονικό εισιτήριο και 0,60 ευρώ για μειωμένο εισιτήριο.

  2. Δημοτικά διαμερίσματα, που βρίσκονται εντός της Γ’ ζώνης, όπως αυτά έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την αριθ. 13560/31-12-2004 απόφαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων, ήτοι Λογγάδες, Βασιλική, Δροσοχώρι, Ηλιόκαλη, Πλατανιά, Χαροκόπι, Μουζακαίοι, Μπιζάνι, Αμπελιά, Κοσμηρά, Ασβεστοχώρι. Κόντσικα, Αγία Μαρίνα, Κρανούλα, Λυκόστομο, Περίβλεπτος.

  Το κόμιστρο μεταφοράς ανά επιβάτη και ανά διαδρομή, όπως καθορίζεται από το Αστικό ΚΤΕΛ, βάσει των Υπουργικών αποφάσεων και των προβλεπόμενων αποφάσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, από την πόλη των Ιωαννίνων προς τα ανωτέρω δημοτικά διαμερίσματα και αντίστροφα, είναι 2,20 ευρώ το κανονικό εισιτήριο και 1,10 ευρώ το μειωμένο εισιτήριο.

  Μέσω της παρεχόμενης έκπτωσης, το κόμιστρο ανά επιβάτη για κάθε απλή διαδρομή από και προς τα ανωτέρω δημοτικά διαμερίσματα, θα διαμορφωθεί στο 1,70 ευρώ για κανονικό εισιτήριο και 0,80 ευρώ για μειωμένο εισιτήριο.

  3. Δημοτικό διαμέρισμα Κατσικά, που βρίσκεται εντός της Β’ ζώνης όπως έχει καθοριστεί σύμφωνα με την αριθ. 13560/31-12-2004 απόφαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων.

  Το κόμιστρο μεταφοράς ανά επιβάτη και ανά διαδρομή, όπως καθορίζεται από το Αστικό ΚΤΕΛ, βάσει των Υπουργικών αποφάσεων και των προβλεπόμενων αποφάσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, από την πόλη των Ιωαννίνων προς το εν λόγω δημοτικό διαμέρισμα και αντίστροφα, είναι 1,70 ευρώ το κανονικό εισιτήριο και 0,80 ευρώ το μειωμένο εισιτήριο.

  Λόγω του πολύ μεγάλου όγκου επιβατών που μετακινούνται στη συγκεκριμένη διαδρομή και μόνο για της ώρες αυξημένης κίνησης των επιβατών, ήτοι από τις 06:00 ως τις 09:00 το πρωί και από τις 13:30 έως τις 15:30 το μεσημέρι, παρέχεται έκπτωση στο κόμιστρο ανά επιβάτη για κάθε απλή διαδρομή από και προς το δημοτικό διαμέρισμα Κατσικά, το οποίο διαμορφώνεται στο 1,20 ευρώ για κανονικό εισιτήριο και 0,60 ευρώ για μειωμένο εισιτήριο

  4. Η διαφορά που προκύπτει από τη μειωμένη τιμή εισιτηρίου που θα καταβάλλουν οι μετακινούμενοι επιβάτες των ανωτέρω δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, μετά τη χορηγούμενη έκπτωση από το Αστικό ΚΤΕΛ, θα καταβληθεί στην εταιρεία από τον Δήμο Ιωαννιτών.

  Η δαπάνη που προκύπτει για τον Δήμο Ιωαννιτών, όπως υπολογίστηκε από τα στοιχεία της εταιρείας που ετέθησαν στη διάθεση του Δήμου, ανέρχεται στο ποσό των 55.000,00 ευρώ, για χρονικό διάστημα έξι μηνών.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  11 τα νέα κρούσματα στην Ήπειρο- Τα 9 στα Ιωάννινα

  Έντεκα νέα κρούσματα εντοπίστηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Ήπειρο

  Μητσοτάκης: Στόχος να ξεκινήσει τον Ιανουάριο ο εμβολιασμός

  Τηλεδιάσκεψη στο Μαξίμου για το εμβόλιο του κορωνοϊού

  Με ποια σειρά θα ανοίξουν τα καταστήματα για τις γιορτές

  Ο οδικός χάρτης για την αγορά των Χριστουγέννων

  Προς παράταση τα τέλη κυκλοφορίας – Επίδομα θέρμανσης για φυσικό αέριο και πέλετ

  Τις επόμενες ημέρες θα υπογραφεί η απόφαση για το επίδομα θέρμανσης 

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ

  Covid 19- Τελικά τι κάνουμε; Ένα κείμενο γροθιά στο στομάχι από τον διευθυντή ΤΕΠ του ΠΓΝΙ

  Ανάρτηση του Διευθυντή Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, Αθ. Κιτσάκου, στο προσωπικό του προφίλ στο facebook σχετικά με τον κορωνοϊό.

  Σενάρια για απαγόρευση της κυκλοφορίας από Τετάρτη

  Στην καθολική απαγόρευση της κυκλοφορίας των πολιτών προσανατολίζεται η κυβέρνηση, ακολουθώντας το πρότυπο της Ισπανίας.

  «Έφυγε» από τη ζωή ο Θεόδωρος Νιτσιάκος

  Οδύνη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία η είδηση του θανάτου του επιχειρηματία Θεόδωρου Νιτσιάκου, ο οποίος ανασύρθηκε νεκρός από οικείους του και μεταφέρθηκε με όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κόνιτσας.

  Ύποπτο κρούσμα κορωνοϊού μεταφέρεται στα Ιωάννινα

  Στα Γιάννενα φτάνει ύποπτο κρούσμα του κορωνοϊού. Έχει σημάνει συναγερμός στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και είναι σε ετοιμότητα η μονάδα Λοιμωδών.

  Ανακοίνωση του ΠΓΝΙ για τον κορωνοϊό

  Ανακοίνωση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων για τον κορωνοϊό.