Παρασκευή 19.07.2024
More

  Επιστολή Μπέγκα για την αεροπορική σύνδεση Ιωάννινα – Ηράκλειο

  Επιστολή με την οποία ζητά την ανάληψη πρωτοβουλιών με την έκδοση ψηφισμάτων εκ μέρους των δημοτικών συμβουλίων των δήμων των πρωτευουσών των Π.Ε. Κρήτης, αλλά και όλων των δήμων της Π.Ε. Ιωαννίνων για την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού που αφορά την επιδοτούμενη γραμμή μεταξύ Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» και Διεθνούς Αερολιμένα Ιωαννίνων «Βασιλεύς Πύρρος», έστειλε ο δήμαρχος Ιωαννίνων, Θωμάς Μπέγκας, υλοποιώντας έτσι την απόφαση που λήφθηκε στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο μετά από πρόταση του επικεφαλής της παράταξης «Ανεξάρτητη Δημοτική Πρωτοπορία», Νίκου Γκόντα.

  Αναλυτικά η επιστολή του δημάρχου Ιωαννίνων προς τους ομολόγους του σε Κρήτη και Π.Ε. Ιωαννίνων, έχει ως εξής:

  «Αξιότιμοι Συνάδελφοι,

  διανύουμε μια εξαιρετικά δυναμική κατάσταση αλλαγών στη γεωγραφία των τουριστικών προορισμών. Νέοι προορισμοί αναδύονται στο χάρτη, ιδίως περιοχές που εμφανίζουν στοιχεία ανάπτυξης της ποιότητας και των εννοιών μάρκετινγκ, στοιχεία αποτελεσματικής διαχείρισης προορισμού, διπλωματία πόλεων , μοντέλα σύμπραξης ιδιωτικού- δημόσιου τομέα και κυρίως προορισμοί με ένα σαφές όραμα και την ικανότητα να προβαίνουν σε τολμηρές ιδέες και έργα.

  Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα αποτέλεσε και αποτελεί μια κρίση επιβίωσης για όλες τις τοπικές οικονομίες. Σημαντικά προβλήματα δημιουργήθηκαν στις τοπικές κοινωνίες μας, λόγω αφ’ ενός µεν της μείωσης  της κατανάλωσης και της αγοραστικής δύναμης των Ελλήνων  και αφ’ ετέρου λόγω της υπερβολικής ακρίβειας  των προϊόντων, της μείωσης της ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος (και αύξηση των επιτοκίων δανεισμού) προς τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς. Η κατάσταση αυτή επηρέασε αρνητικά το κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον στις τοπικές κοινωνίες μας σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ περιόρισε  τις  εσωτερικές  δραστηριότητες ανάπτυξης  σε όλες τις κατηγορίες – τομείς(πρωτογενής , δευτερογενής, τριτογενής).

  Ιδιαίτερα πρότυπα προς μίμηση σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αντιμετώπιση αυτού του κλίματος θεωρείται  πλέον η αύξηση συνεργασίας μεταξύ των δήμων, ιδιαίτερα στη λειτουργία βασικών υποδομών ή κοινών διοικητικών διαδικασιών. Ιδιαίτερης σημασίας δε για όλους μας πρέπει να αποτελούν οι προκλήσεις σε σχέση με τη διατήρηση των τοπικών οικονομιών μας σε καλή βιώσιμη κατάσταση. Δεν μπορούμε πλέον να θεωρούμε ως δεδομένο ότι η οποιαδήποτε ανάκαμψη από την τρέχουσα κατάσταση  μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά και μόνον σε στρατηγικές του κεντρικού κράτους.

  Η συνεργασία  σε επίπεδο αυτοδιοίκησης είναι μεταξύ άλλων σημαντική και απαραίτητη στον προσδιορισμό σύγχρονων ευκαιριών, για την προώθηση του εσωτερικού τουρισμού και της επιχειρηματικότητας , την εκπαίδευση με σκοπό τη βελτίωση δεξιοτήτων και υιοθέτηση καλών πρακτικών σε τοπικό επίπεδο, την παροχή χωροταξικού πλαισίου και πλαισίου υποδομών (συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης  και της τεχνολογίας επικοινωνίας), την τεχνολογική έρευνα και καινοτομία,  την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

  Η είσοδος λοιπόν της χώρας μας στη νέα διαμορφούμενη εποχή, απαιτεί από τους ΟΤΑ να είναι δραστήριοι και ευρηματικοί, συμμετέχοντας έτσι στην ευρύτερη προσπάθεια της συνολικής ανάπτυξης των περιοχών τους,  με ευθύνη ώστε να δημιουργήσουν το κατάλληλο περιβάλλον και τις υποδομές στις κρίσιμες περιόδους που διανύουμε. Για να γίνει αυτό χρειάζεται στη προκειμένη περίπτωση , μια κοινή προσπάθεια απ’ όλους μας με έναν αναπτυξιακό προσανατολισμό ,  με όραμα και στόχευση για να καταφέρουμε  φτάσουμε στον τελικό στόχο.

  Το 2023 ο πρώτος διαγωνισμός  για την επιδοτούμενη γραμμή  μεταξύ Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» και Διεθνούς Αερολιμένα Ιωαννίνων «Βασιλεύς Πύρρος», προέβη άγονος γιατί δεν κατέστη δυνατή η ανάδειξη αναδόχου.  Αποτέλεσμα να αναμένουμε εδώ και έναν χρόνο την επαναπροκήρυξή του, με αναπροσαρμογή του ύψους της επιδότησης, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχει κάποια νεότερη ενημέρωση από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

  Η αεροπορική διασύνδεση της Ηπείρου με την Κρήτη θεωρούμε ότι αποτελεί ένα γεγονός ύψιστης ιστορικής γεωπολιτικής και οικονομικής σημασίας  που θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των διαχρονικών σχέσεων ανάμεσα στις τοπικές κοινωνίες των δύο περιοχών, ενώ παράλληλα εξαιτίας του ευρύτερου ρόλου της αμφίδρομης  ανταλλαγής των αεροδρομίων, θα οδηγήσει στην αύξηση της παραγωγικότητας των τοπικών επιχειρήσεων και στην αύξηση δραστηριοτήτων  στον εσωτερικό τουρισμό , την επιχειρηματικότητα , τις εμπορικές συναλλαγές, την εκπαίδευσή, την ενίσχυση της παράδοσης και τον πολιτισμό  καθώς και στο ευρύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον. Έτσι ανοίγεται ένα ευρύ πεδίο προκλήσεων για όλους που συμβάλλει ενεργά και πραγματικά στις τοπικές μας κοινωνίες.

  Σύμφωνα με τα παραπάνω σας καλούμε να ενισχύσετε την προσπάθεια αυτή με το να καταθέσουμε όλοι από κοινού, επιστολή με ψηφίσματα των δημοτικών συμβουλίων μας προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και την Επιτροπή Αεροπορικού Τουρισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών / με κοινοποίηση και στο Γραφείο Πρωθυπουργού ,  όπου θα ζητούμε την άμεση επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού μέσα στο 2024».

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ