Τρίτη 20.10.2020
More

  Έτοιμο για το δεύτερο κύμα της πανδημίας το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

  Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, ως Νοσοκομείο αναφοράς για τον κορωνοϊό, δηλώνει έτοιμο για άμεση ανταπόκριση στην υγειονομική κρίση

  Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διοίκησης του Νοσοκομείου:

  «Όπως είναι γνωστό, από τον Ιανουάριο του 2020, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, έχει οριστεί από το Υπουργείο Υγείας Νοσοκομείο αναφοράς για την υποδοχή και αντιμετώπιση κρουσμάτων κορωνοϊού.

  Έτσι, το Νοσοκομείο, με τη συμμετοχή και τη βοήθεια όλων (εργαζομένων, πολιτείας και Περιφέρειας Ηπείρου) αντιμετώπισε αποτελεσματικά την 1η φάση της πανδημίας το οποίο έχει αναγνωριστεί απ΄ όλους.

  Παράλληλα, προετοιμάζεται εντατικά για την εξίσου επιτυχή αντιμετώπιση και της 2ης φάσης της πανδημίας, στην οποία ήδη έχουμε εισέλθει. Στο πλαίσιο αυτό, το Νοσοκομείο υλοποίησε μια σειρά παρεμβάσεων, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες υποχρεώσεις του, ως Νοσοκομείο αναφοράς.

  Έτσι λειτούργησαν 16 νέες κλίνες ΜΕΘ στο νέο 4ο κτίριο του Νοσοκομείου, ειδικά για Covid-19, αξιοποιώντας τόσο τις 8 κλίνες της νέας ΜΑΦ, όσο και 8 κλίνες της νέας ΜΕΠΚ.

  Επίσης, λειτούργησε και πάλι η Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου στο Ισόγειο του Β΄ κτιρίου με 20 κλίνες, για τη νοσηλεία περιστατικών Covid-19, η οποία πληροί όλες τις τεχνικές και ιατρικές προδιαγραφές  για τον σκοπό αυτό, όπως ειδική μόνωση, αρνητική πίεση, ειδικές συνθήκες νοσηλείας κλπ και η οποία είχε διατεθεί για αλλότρια χρήση, για πολλά χρόνια.

  Επιπλέον, τροποποίησε κατάλληλα τμήμα της Παιδιατρικής κλινικής στην αριστερή πτέρυγα του Ισογείου του Α΄ κτιρίου με 16 κλίνες, για δημιουργία και 2ης Μονάδας Ειδικών Λοιμώξεων, ενώ παράλληλα δημιούργησε και Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων Παίδων, με 10 κλίνες, στο υπόλοιπο Τμήμα της Παιδιατρικής, στη δεξιά πτέρυγα, για νοσηλεία παιδιών με Covid-19.

  Επίσης, τροποποιήθηκαν οι υποδομές στην Ενδοκρινολογική και Γαστρεντερολογική κλινική, ώστε να μπορούν να μετατραπούν άμεσα σε μία 3η Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, αν αυτό ποτέ απαιτηθεί. Έτσι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων είναι σε θέση να ενεργοποιήσει συνολικά 81 κλίνες  για νοσηλεία κρουσμάτων Covid-19.

  Πέραν αυτών το Νοσοκομείο διαχωρίζει τη λειτουργία του Τμήματος Επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ), σε χώρο λειτουργίας αποκλειστικά για ύποπτα κρούσματα Covid-19 (κόκκινη περιοχή) και χώρο για την κανονική λειτουργία του ΤΕΠ. Σύντομα θα εγκατασταθούν στον εξωτερικό χώρο του ΤΕΠ 2 οικίσκοι και 5 κοντέινερ, που θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές (κλιματισμός, αρνητική πίεση, WC κλπ) τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σαν χώροι αναμονής περιστατικών της “κόκκινης περιοχής” και θα αντικαταστήσουν τη σκηνή που τοποθετήθηκε εκεί με τη βοήθεια και την συνδρομή του Ερυθρού Σταυρού.

  Επιπλέον το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, δημιούργησε από τις αρχές του έτους, το Κέντρο Αναφοράς του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου, για την εξέταση δειγμάτων από ύποπτα περιστατικά, το οποίο λειτουργεί προσωρινά σε χώρους της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

  To Εργαστήριο αυτό, που ανήκει στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου, έχει τη δυνατότητα αφ’ ενός μεν για ανίχνευση και ταυτοποίηση του ίδιου του ιού SARS-CoV-2 με μοριακή μέθοδο RΤ-PCR, καθώς και για ανίχνευση και ποσοτικό προσδιορισμό των ειδικών αντισωμάτων έναντι του ιού SARS-CoV-2 με κλασική ορολογική μέθοδο, αφ’ ετέρου δε την πραγματοποίηση ταχέων διαγνωστικών τεστ (Point of care tests) τα οποία μπορούν να ανιχνεύσουν πολύ σύντομα την ύπαρξη του ιού SARS-CoV-2. Για το λόγο αυτό, με τη συνδρομή και βοήθεια της Περιφέρειας Ηπείρου έγινε η προμήθεια του απαραίτητου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (αναλυτές, υπολογιστές κλπ) και των αντίστοιχων αναλωσίμων.

  Στο πλαίσιο ενίσχυσης του ιατρικού προσωπικού, προσλήφθηκαν μέχρι σήμερα τέσσερις (4) επικουρικοί ιατροί, εγκρίθηκε και αναμένεται η πρόσληψη  δύο (2)  ακόμα επικουρικών ιατρών, ζητήθηκε και εκκρεμεί η έγκριση ενός (1) επικουρικού  ιατρού, ανανεώθηκε η σύμβαση έως 31/12/2020  έξι (6) επικουρικών  ιατρών, προσλήφθηκαν και υπηρετούν με τετράμηνη σύμβαση πέντε (5) ειδικευόμενοι ιατροί, εκκρεμεί τέλος η πρόσληψη έντεκα (11) ιατρών για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (εννέα (9) από προκήρυξη 2018 , δύο (2) από προκήρυξη 2010). Όσον αφορά στο λοιπό προσωπικό, προσλήφθηκαν εκατόν επτά (107) επικουρικοί υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων. Εγκρίθηκε η πίστωση και αναμένεται η πρόσληψη δώδεκα (12) επικουρικών υπαλλήλων και αναμένεται η έγκριση πίστωσης  τριών (3) υπαλλήλων. Επιπλέον δόθηκε η δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων του ιατρικού και λοιπού επικουρικού προσωπικού έως 31/12/2020.

  Στο πλαίσιο ενίσχυσης του Νοσοκομείου μας με ιατροτεχνολογικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων ενισχύθηκε συνολικά με τέσσερις (4) αναπνευστήρες εντατικής ενηλίκων, τριάντα εννέα (39) monitor καταγραφής ζωτικών παραμέτρων, τέσσερις (4) φορητούς αναπνευστήρες πίεσης-όγκου καθώς και με δέκα (10) κλίνες ΜΕΘ.

  Τέλος υλοποιήθηκε και ένας σημαντικός αριθμός κρίσιμων αλλά και δαπανηρών παρεμβάσεων, από τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες του Νοσοκομείου, όπως τη Νοσηλευτική Υπηρεσία, την Τεχνική Υπηρεσία, τη Διοικητική Υπηρεσία, την Υπ. Πληροφορικής, το Τμήμα Επιστασίας, το Γραφείο Προμηθειών, τις Διαχειρίσεις υλικών, την Επιτροπή Λοιμώξεων, το Γραφείο Διαχείρισης Μολυσματικών αποβλήτων κλπ για την επιτυχή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των υποχρεώσεων του Νοσοκομείου ως Νοσοκομείο αναφοράς.

  Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, σε άμεση συνεργασία με την 6η ΥΠΕ και  ολοκληρώνοντας μια σειρά ενεργειών, σε συνεννόηση με το Διοικητή της, κ. Γ. Καρβέλη, βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί επιτυχώς στο ρόλο του και να δικαιώσει για άλλη μια φορά τις προσδοκίες της τοπικής κοινωνίας.»

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  20 νέα κρούσματα στην Ήπειρο- Τα 15 στα Γιάννενα

  Στα 667 ανήλθαν το τελευταίο 24ωρο τα νέα κρούσματα στη χώρα σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση από τον ΕΟΔΥ  

  Νέα κρούσματα σε σχολεία των Ιωαννίνων

  Σε εγρήγορση βρίσκονται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς μετά τον εντοπισμό νέων κρουσμάτων σε σχολεία

  Μεγάλη και ανησυχητική η διασπορά στο Ν. Ιωαννίνων

  Σύσκεψη για την εξέλιξη της πανδημίας του κορωνοϊού

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ

  Covid 19- Τελικά τι κάνουμε; Ένα κείμενο γροθιά στο στομάχι από τον διευθυντή ΤΕΠ του ΠΓΝΙ

  Ανάρτηση του Διευθυντή Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, Αθ. Κιτσάκου, στο προσωπικό του προφίλ στο facebook σχετικά με τον κορωνοϊό.

  Σενάρια για απαγόρευση της κυκλοφορίας από Τετάρτη

  Στην καθολική απαγόρευση της κυκλοφορίας των πολιτών προσανατολίζεται η κυβέρνηση, ακολουθώντας το πρότυπο της Ισπανίας.

  «Έφυγε» από τη ζωή ο Θεόδωρος Νιτσιάκος

  Οδύνη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία η είδηση του θανάτου του επιχειρηματία Θεόδωρου Νιτσιάκου, ο οποίος ανασύρθηκε νεκρός από οικείους του και μεταφέρθηκε με όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κόνιτσας.

  Ύποπτο κρούσμα κορωνοϊού μεταφέρεται στα Ιωάννινα

  Στα Γιάννενα φτάνει ύποπτο κρούσμα του κορωνοϊού. Έχει σημάνει συναγερμός στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και είναι σε ετοιμότητα η μονάδα Λοιμωδών.

  Ανακοίνωση του ΠΓΝΙ για τον κορωνοϊό

  Ανακοίνωση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων για τον κορωνοϊό.