Πέμπτη 13.06.2024
More

  Κρίσιμα ερωτήματα για Πάρκο Τεχνολογίας και Τοπικά Πολεοδομικά

  Θέματα χρονοδιαγραμμάτων και ωριμότητας έργων στα Ιωάννινα που έχουν μπει στο Ταμείο Ανάκαμψης θέτει ο πρώην υπουργός της ΝΔ Σταύρος Καλογιάννης.

  Επικεντρώνεται στην πορεία του Πάρκου Τεχνολογίας και τις μελέτες το Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου Ιωαννίνων.  Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του:

  «Στην πόλη των Ιωαννίνων δύο μεγάλες παρεμβάσεις σχεδιάζεται να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης:

  α) το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΤΠΣ) Δήμου Ιωαννιτών, η μελέτη του οποίου, προϋπολογισμού 1,95 εκατ. ευρώ, έχει προκηρυχθεί από το ΤΕΕ (όπως άλλωστε για όλους τους Δήμους της χώρας), με ημερομηνία υποβολής προσφορών την 1η Σεπτεμβρίου 2023 και

  β) το λεγόμενο “Πάρκο Τεχνολογίας” που προωθεί η Περιφέρεια Ηπείρου, προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ περίπου, για το οποίο ο ακολουθούμενος σχεδιασμός είναι αποσπασματικός και εκτός κάθε πλαισίου, όπως επανειλημμένα έχω δηλώσει».

  Και προσθέτει θέτοντας σημεία προβληματισμού:

  «Στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Σχεδίου Ανάκαμψης, το Υπ. Οικονομικών πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη το εξαιρετικά αυστηρό χρονοδιάγραμμα του Κανονισμού ΜΑΑ, την επιλεξιμότητα και την ωριμότητα των χρηματοδοτούμενων έργων/δράσεων.

  Σε τρία μόλις χρόνια από σήμερα πρέπει να έχει μελετηθεί, δημοπρατηθεί και κατασκευαστεί το “Πάρκο Τεχνολογίας”, το οποίο είναι άγνωστο τι θα στεγάσει, ενώ μόνο κατά το ήμισυ έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή του από το Ταμείο Ανάκαμψης! Παράλληλα, πρέπει να ανατεθούν και ολοκληρωθούν οι μελέτες των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (πολεοδομική μελέτη, μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οριοθέτησης ρεμάτων) του Δήμου Ιωαννιτών και όλων των υπόλοιπων Δήμων της χώρας, ώστε να εκδοθούν στη συνέχεια τα Προεδρικά Διατάγματα έγκρισής τους».

  Η έγκαιρη και ορθολογική αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης αποτελεί τη μεγαλύτερη οικονομική πρόσκληση για τη χώρα μέχρι το 2026. Καθώς ο χρόνος πιέζει πλέον ασφυκτικά, για την επίτευξη των στόχων απαιτείται προώθηση των απολύτως ώριμων έργων και δράσεων, ευλαβική τήρηση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία βημάτων, απόλυτος συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων».

  Το πλαίσιο

  Εξηγώντας το ευρύτερο πλαίσιο για το Ταμείο Ανάκαμψης ο κ.Καλογιάννης, αναφέρει:

  «Με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 θεσπίστηκε ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), ο οποίος είναι διαρθρωμένος σε έξι πυλώνες:

  α) πράσινη μετάβαση, β) ψηφιακός μετασχηματισμός, γ) έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, δ) κοινωνική και εδαφική συνοχή, ε) υγεία και οικονομική, κοινωνική και θεσμική ανθεκτικότητα, στ) πολιτικές για την επόμενη γενιά (εκπαίδευση, δεξιότητες).

  Ο Μηχανισμός  Ανάκαμψης δημιουργήθηκε μετά την πρωτοφανή κρίση της Covid-19, με στόχο την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της ΕΕ, τον μετριασμό των επιπτώσεων της πανδημίας, τη στήριξη της πράσινης μετάβασης, την επίτευξη των κλιματικών στόχων της ΕΕ για το 2030, την ψηφιακή μετάβαση. Κάθε κράτος μέλος κατήρτισε Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο οποίο περιλαμβάνονται οι μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που θέλει να προωθήσει, ορόσημα και στόχοι, καθώς και χρονοδιάγραμμα που προβλέπει την ολοκλήρωση όλων των χρηματοδοτούμενων έργων/δράσεων του Σχεδίου έως τις 31 Αυγούστου 2026 το αργότερο».

  ΦΙΛΗΜΩΝ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ