Πέμπτη 29.02.2024
More

  Λύσεις για την εξεύρεση τροφής της αρκούδας

  Μία πρωτοβουλία του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου για να αποφεύγεται η προσέγγιση σε κάδους απορριμμάτων

  Πιλοτικό χαρακτήρα και περιεχόμενο έχει η πρωτοβουλία του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, να κατασκευάσει ένα μεταλλικό κάλυμμα των κάδων απορριμμάτων, ώστε να αποτρέπεται η δυνατότητα των αρκούδων, να αναζητούν στους κάδους, ακόμη και μέσα στους οικισμούς, υπολείμματα τροφών.

  Ο κάδος αυτός τοποθετήθηκε στον οικισμό του Δικόρφου, που είναι ένας από εκείνους στους οποίους τα τελευταία χρόνια αναφέρονται πολλά περιστατικά επισκέψεων αρκούδων που αναζητούν τροφή στους κάδους απορριμμάτων.

  Η ευκολία της προσέγγισης αφενός και αφετέρου η εξεύρεση τροφής, λειτουργεί ως μάθημα για την αρκούδα, ενδεχομένως και για τα μικρά της, που έχει διαπιστωθεί, ότι επιστρέφουν συνεχώς στους κάδους που βρήκαν τροφή, ακόμη και κατά τη διάρκεια της ημέρας.

  Έτσι, η κατασκευή περικλείει στο εσωτερικό τους κάδους, δεν επηρεάζεται ο τρόπος αποκομιδής, ενώ δημιουργεί και εμπόδιο στην πρόσβαση της αρκούδας στον κάδο και στο περιεχόμενό του, όπως εξήγηση ο Θανάσης Κοράκης, σύμβουλος περιβάλλοντος του Φορέα Διαχείρισης.

  Η κατασκευή είναι εύκολο να χρησιμοποιηθεί από τον άνθρωπο. Με τη χρήση του ποδόφρενου, ανοίγει η καταπακτή όπου πετάγονται τα σκουπίδια και το καπάκι κλείνει αργά για λόγους ασφαλείας.

  «Με την συνεργασία του δήμου Ζαγορίου αποφασίστηκε το πρωτότυπο να τοποθετηθεί στο Δίκορφο, έναν οικισμό που διαχρονικά αντιμετωπίζει θέμα με προσέγγιση αρκούδων, ευελπιστώντας σε καλά αποτελέσματα αλλά και στην παρακολούθηση και επίλυση τυχόν αστοχιών της κατασκευής. Ελπίζουμε οι κάτοικοι που ήδη έδειξαν ενδιαφέρον να το χρησιμοποιήσουν, να βοηθήσουν ώστε να βρεθούν αδύναμα σημεία και να βελτιωθεί.

  Η χρονική στιγμή επιλέχθηκε λόγω των ημερών που το χωριό έχει πολύ κόσμο και κατ’ επέκταση πολλά απορρίμματα» ανέφερε ο κ. Κοράκης.

  Το κάλυμμα κάδου ανθεκτικού στις αρκούδες χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις της Πράξης:

  «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» του Υποέργου 1: «Δράσεις προστασίας και ενίσχυσης της Βιοποικιλότητας» η οποία έχει ενταχθεί με κωδικό ΟΠΣ 5033216 ΣΤΟ Ε.Π «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ 2021 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

  Τρεις δράσεις με σκύλους

  Ο Φορέας Διαχείρισης παράλληλα, στην προσπάθειά του να βοηθήσει τους κατοίκους και τους κτηνοτρόφους της περιοχής ευθύνης από τα προβλήματα στην όλο και συχνότερη προσέγγιση των αρκούδων στους οικισμούς, αλλά και στις μονάδες, έχει ήδη κινήσει τη διαδικασία και σύντομα θα προμηθευτεί την πρώτη ομάδα σκύλων αντιμετώπισης αρκούδων. Πρόκειται για μία πρακτική που εφαρμόζεται με επιτυχία σε πολλές χώρες του εξωτερικού, με σκυλιά από αρχέγονη φυλή, τα οποία είναι μικρόσωμα, αλλά εξαιρετικά ρωμαλέα και έχουν τη φυσική τάση να κυνηγούν μεγαλόσωμα θηράματα, όπως οι αρκούδες, λειτουργώντας ομαδικά.  Μία δεύτερη δράση, η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία είναι αυτή της προμήθειας ενός σκύλου ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, ο οποίος ήδη εκπαιδεύεται και αναμένεται από τον επόμενο Οκτώβριο να είναι στη διάθεση του Φορέα και η τρίτη δράση είναι αυτή που ξεκίνησε πριν μερικά χρόνια και συνεχίζεται με την παράδοση ποιμενικών σκύλων φύλαξης κοπαδιών σε κτηνοτρόφους.

   

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ