Κυριακή 25.02.2024
More

  ΠΓΝΙ: Πρωτοποριακός εξοπλισμός για διαταραχές βάδισης

  Στο κτίριο της Πανεπιστημιακής Κλινικής Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Φ.Ι.Α.) «Σ. Νιάρχος», του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, έγινε χθες, Τετάρτη, παρουσίαση του εγκατεστημένου πλήρους συστήματος ανάλυσης βάδισης 14 καμερών και 2 δυναμοδαπέδων με δυνατότητα μυογραφικής καταγραφής και εργοσπειρόμετρο κατανάλωσης οξυγόνου.

  Το ανωτέρω σύστημα καταγράφει και αξιολογεί την κίνηση του ανθρώπινου σώματος κατά την βάδιση και θα βοηθήσει στη μελέτη διαταραχών βάδισης ασθενών. Ο συνδυασμός του πλήρους συστήματος ανάλυσης βάδισης με το πρόσφατα αποκτηθέν ρομποτικό σύστημα επανεκπαίδευσης βάδισης συνιστούν την ανάπτυξή του σε πρωτοποριακό κέντρο ανάλυσης και επανεκπαίδευσης βάδισης που παρόμοιό του υπάρχει μόνο σε πολύ λίγα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία του εξωτερικού.

  Ο άνωθι εξοπλισμός αποκτήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Megatron» (MIS 5047227) που εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), στο οποίο συμμετέχει η Κλινική Φ.Ι.Α.

  Αρχικά, ο νέος εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί για ερευνητικούς σκοπούς και μετέπειτα αναμένεται να έχει ευρεία κλινική εφαρμογή για την αξιολόγηση και θεραπεία ασθενών, τόσο του ΠΓΝΙ, όσο και ασθενών από άλλες περιοχές της Ελλάδος.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ