Σάββατο 04.02.2023
More

  Πρόταση για έρευνα ανίχνευσης του κορωνοϊού στα αστικά λύματα

  Την ανάπτυξη μιας επιδημιολογικής μελέτης, η οποία θα βασίζεται σε δείγματα από τα λύματα των βιολογικών καθαρισμών, προτείνει η παράταξη «Ενωτική Πρωτοβουλία Μηχανικών» με επιστολή προς το προεδρείο του ΤΕΕ Ηπείρου.

  Αναλυτικά η επιστολή αναφέρει:

  «Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι της Δ.Ε.,

  αποτελεί κοινό τόπο, τουλάχιστον στον τεχνικό κόσμο, πως η επίλυση ενός όποιου προβλήματος απαιτεί καταρχάς γνώση των δεδομένων.

  Δεν εκτιμάται πως υπάρχει πειστικός αντίλογος στο ότι η δυνατότητα -ανά πάσα στιγμή- της αποτύπωσης της πραγματικής εικόνας διασποράς του ιού στην Κοινότητα θα συνεισέφερε προς τη θετική κατεύθυνση στις προσπάθειες που καταβάλλουν τόσο η επιστημονική κοινότητα όσο και η οργανωμένη Πολιτεία να αντιμετωπίσουν τις πολλές πτυχές του προβλήματος.

  Σε αυτήν εξάλλου την κατεύθυνση κινείται και η οδηγία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για «τεστ, τεστ, τεστ». Οδηγία, που στη χώρα μας δεν εφαρμόζεται προσκρούοντας σε μια οικονομική ή/και επικοινωνιακή ή/και πολιτική «cost-benefit analysis», εκτίμηση που σε κάθε περίπτωση εκφεύγει του σκοπού της παρούσας πρότασής μας.

  Αρεσκόμαστε να λέμε πως το Τεχνικό Επιμελητήριο είναι ο θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας και της Κοινωνίας, να διεκδικούμε την αναβάθμιση του ρόλου του και να επιδιώκουμε εξωστρέφεια.

  Η ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην τοπική κοινωνία, με έντονο προβληματισμό για τη δυσχερέστατη συγκυρία και τις επιπτώσεις της σε όλα τα επίπεδα και με συναίσθηση του ρόλου της στα δρώμενα και την ενεργοποίηση του ΤΕΕ/ΤΗ -ώστε ο φορέας μας να καταστεί χρήσιμος και ουσιαστικά εξωστρεφής- προτείνει τη λήψη Απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής για αξιοποίηση της συλλογικής επιστημονικής γνώσης των Μηχανικών μελών του Τμήματός μας. Η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσα από την ενεργοποίηση -κατ’ ελάχιστον- των συναδέλφων που απαρτίζουν τις Μόνιμες Επιτροπές Υποδομών, Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (και όσων άλλων συναδέλφων έχουν τη γνώση, τη διάθεση και τη δυνατότητα να συνεισφέρουν) στην κατεύθυνση ταυτοποίησης της παρουσίας του κορωνοϊού SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα της περιοχής ευθύνης μας (Ήπειρος και Λευκάδα).

  Είναι γνωστό πως στις περιοχές όπου υπάρχει και λειτουργεί Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων το σύνολο των απεκκρίσεων του πληθυσμού οδηγούνται από κάθε κατοικία μέσα από δίκτυο αγωγών αποχέτευσης στον Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό κι από εκεί στην ΕΕΛ. Καθώς επίσης και ότι η Ενόργανη Ανάλυση, στην προκειμένη περίπτωση η χρήση RTPCR (Real Time Polymerase Chain Reaction) από πιστοποιημένα εργαστήρια, έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύσει βιολογικό υλικό που ενυπάρχει στα αστικά λύματα. Επομένως και το γενετικό υλικό του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2, όπως έδειξαν πρόσφατες μελέτες στην Ολλανδία και την Κίνα όπου γενετικό υλικό του ιού ανίχνεύθηκε σε Ε.Ε.Λ.

  Η ζωνοποίηση των περιοχών μεταφοράς λυμάτων από τις οικίες στον Κ.Α.Α. και η αντίστοιχη συλλογή δειγμάτων προς ανάλυση από επιλεγμένα υπάρχοντα σημεία σύνδεσης, αντί της εισόδου της ΕΕΛ, βοηθά προφανώς στον πιο προσδιορισμένο χωρικό εντοπισμό των πιθανά προσβληθέντων συμπολιτών μας (νοσούντων, με ήπια συμπτώματα ή ασυμπτωματικών).

  Η συστηματική μελέτη των λυμάτων, μετά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων, είναι σε θέση

  • να προσδιορίσει την τάξη μεγέθους του προσβληθέντος πληθυσμού, με κόστος κατά πολύ μικρότερο του κόστους πραγματοποίησης του τεστ ταυτοποίησης,
  • δρα μαζικά και υποβοηθητικά και
  • αποτελεί ασφαλή δείκτη για την έκταση διασποράς του ιού, επομένως και για το είδος των περιοριστικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν σε κάθε περιοχή, ήπια, λιγότερο ήπια ή πολύ αυστηρά, όπως το lockdown, καθώς και για την αποκλιμάκωσή τους.

  Σε κάθε περίπτωση προσφέρει επιδημιολογική πληροφορία η οποία σήμερα περιορίζεται μόνο στους νοσούντες με συμπτώματα και στα αποτελέσματα της διαδικασίας ιχνηλάτησης των επαφών τους.

  Έτσι, προτείνουμε τη λήψη Απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής μας η οποία θα εξουσιοδοτεί το Πρόεδρο να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλία ώστε το ΤΕΕ/ΤΗ να παίξει καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό, το συντονισμό και την υλοποίηση των παραπάνω. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, οι ΔΕΥΑ της περιοχής ευθύνης μας, η Περιφέρεια Ηπείρου και Ιονίων Νήσων και οι δύο αντίστοιχες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις με τις Υπηρεσίες τους, είναι κατ’ ελάχιστον οι φορείς που θα πρέπει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να εμπλακούν (μέσω αξιοποίησης εργαστηριακών υποδομών, εξεύρεσης οικονομικών πόρων, παροχής στοιχείων, εξοπλισμού, αξιοποίησης κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού) και να συντονιστούν ώστε να υλοποιηθούν τα προεκτεθέντα.

  Οι επιδημιολογικές πληροφορίες για την περιοχή ευθύνης του Περιφερειακού μας Τμήματος και η επεξεργασία τους από τους αρμόδιους μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις κυβερνητικές αρχές και τις μονάδες υγείας, συνδράμοντας έτσι στο να περιοριστεί η κοινωνική, υγειονομική και οικονομική κρίση από την πανδημία.

  Η παράταξή μας προφανώς και είναι στη διάθεση της Δ.Ε. για όποια συνδρομή απαιτηθεί.

  Εύχομαι να είστε όλοι σας καλά».

   

  Συναδελφικά και φιλικά

  Άρτα, 22.04.2020

  Για την ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Γιώργος Παππάς

  Χημικός Μηχανικός

  Μέλος Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΗ

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ