Τρίτη 25.06.2024
More

  Πρωτοποριακό σύστημα που «πιστοποιεί» τα κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής

  Τα κοτόπουλα «Ελεύθερης Βοσκής» τα οποία παράγονται και διατίθενται από τον «ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ» στην εγχώρια αγορά χαρακτηρίζονται από ανώτερα γευστικά χαρακτηριστικά και έχουν πολύ υψηλή διατροφική αξία. Ωστόσο μέχρι τώρα δεν υπήρχε διαθέσιμη, σε παγκόσμιο επίπεδο, κανενός είδους  αντικειμενική ποσοτική μέτρηση γνησιότητας που να επιβεβαιώνει ότι ένα κοτόπουλο είναι Ελεύθερης Βοσκής, δηλαδή έχει εκτραφεί σύμφωνα με τα παραπάνω ελληνικά πρότυπα και την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία .

  Η ΠΙΝΔΟΣ σε συνεργασία με το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ ανακάλυψε, μετά από τρία (3) χρόνια έρευνας, έναν ανοσολογικό δείκτη επιβεβαίωσης της γνησιότητας των κοτόπουλων Ελεύθερης Βοσκής καθώς και έναν αντίστοιχο βιοχημικό δείκτη γνησιότητας αυτού του τρόπου εκτροφής.

  Πρόσφατα κατοχυρώθηκαν στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας με Εθνικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (αρ. 1010640). Ο τίτλος του  Διπλώματος είναι «Μέθοδοι διάκρισης-πιστοποίησης κοτόπουλων «Ελευθέρας Βοσκής» με τη χρήση ποσοτικών Βιοχημικών και Ανοσολογικών Δεικτών».

  Αξίζει να αναφερθεί ότι οι ελληνικές ερευνητικές ομάδες που μετείχαν στο έργο αυτό βραβευτήκαν σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια για την πρωτοτυπία της έρευνας που πραγματοποίησαν.

  Οι νέοι δείκτες γνησιότητας της εκτροφής θα προστατεύσουν τον καταναλωτή από πιθανότητα νοθείας των συγκεκριμένων προϊόντων, ενώ παράλληλα προστατεύεται και ο Έλληνας πτηνοτρόφος  που σήμερα σε ορεινές περιοχές της Ηπείρου εκτρέφει κοτόπουλα Ελεύθερης Βοσκής συχνά σε μικρές φάρμες.

  Συντονιστής της ερευνητικού έργου ήταν ο Ομότιμος Καθηγητής Βιοχημείας κ. Δημόκριτος Τσουκάτος, επικεφαλής για την ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ο Καθηγητής Οργανικής Χημείας κ. Βασίλειος Τσίκαρης, και για το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ η Δρ Πηγή Λυμπέρη, Διευθύντρια Ερευνών.

  Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του καινοτόμου ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Πρωτοποριακοί Ιχνηλάτες ως Νέοι Δείκτες Ορισμού Συστημάτων «Ελεύθερης Βοσκής» που περιλάμβανε την συνεργασία του Εργαστηρίου Βιοχημείας του Τμήματος Χημείας  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Εργαστηρίου Ανοσολογίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ  και του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων, ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ, στα πλαίσια της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ–ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ