Πέμπτη 21.10.2021
More

  Σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της Ηπείρου

  Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη συναντήθηκε την Πέμπτη ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), Αθανάσιος Σαββάκης, στο πλαίσιο των συναντήσεων του πρωθυπουργού με τους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης.

  Ο κ. Σαββάκης κατέθεσε υπόμνημα το οποίο αναπτύσσεται σε 7 άξονες προτάσεων, και σε αυτό περιλαμβάνονται 28 μέτρα πολιτικής για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της περιφερειακής βιομηχανίας.

  Εξερχόμενος από την συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ο κ. Σαββάκης δήλωσε πως «η οικονομική κρίση από την πανδημία αποτελεί πρώτης τάξεως ευκαιρία για την εμβάθυνση των μεταρρυθμίσεων στη χώρα και τη χάραξη πολιτικών που θα διαμορφώνουν ένα νέο παραγωγικό πρότυπο. Ένα νέο παραγωγικό πρότυπο το οποίο θα στοχεύει στην περιφερειακή ανάπτυξη και σε καμία περίπτωση δεν θα δημιουργεί υπέρμετρη εξάρτηση από έναν και μόνο κλάδο.

  Κατά τον ΣΒΕ, οι επιπτώσεις από την κρίση είναι αναστρέψιμες και βραχυχρόνιες. Η εξαιρετικά θετική αντίδραση της κυβέρνησης στις απρόοπτες καταστάσεις που διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας, δημιουργεί θετικές προσδοκίες για την έμπρακτη ενίσχυση της μεταποίησης και της βιομηχανίας τους επόμενους μήνες…».
  Καθώς η μεταποιητική δραστηριότητα βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και οι προβλέψεις για το 2021 είναι εξαιρετικά δυσοίωνες, ο ΣΒΕ, ως εθνικός κοινωνικός εταίρος κι εκπρόσωπος της μικρομεσαίας μεταποιητικής περιφερειακής βιομηχανίας κατέθεσε σήμερα προς τον πρωθυπουργό σχετικό υπόμνημα με τις θέσεις και τις προτάσεις του.

  Ειδικότερα, οι 7 άξονες προτάσεων που περιλαμβάνονται στο υπόμνημα του ΣΒΕ είναι:
  1. Λειτουργικές ενισχύσεις
  2. Παραγωγικές επενδύσεις
  3. Τεχνολογία – Ε & Τ Α
  4. Περιφερειακή αγορά εργασίας
  5. Υποδομές
  6. Μείωση περιφερειακών ανισοτήτων
  7. Βελτίωση περιφερειακών υποδομών.
  Στο ίδιο υπόμνημα ο ΣΒΕ προτείνει και 28 μέτρα.
  Ενδεικτικά τα μέτρα ανά τομέα

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
  •Πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστικών
  εισφορών μέσω ΟΑΕΔ
  •Επιδότηση επιτοκίου ενήμερων δανείων
  •Μείωση τιμολογίων ενέργειας
  •Θεσμοθέτηση ειδικού καθεστώτος
  επιστρεπτέων ενισχύσεων για κεφάλαιο κίνησης
  εξωστρεφών βιομηχανικών επιχειρήσεων.
  •Κατάργηση ειδικών τελών και επιβαρύνσεων
  •Απλοποίηση ρυθμιστικού περιβάλλοντος.
  •Δράσεις μείωσης του παρεμπορίου

  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
  •Αναπτυξιακός Νόμος: Α) Καθορισμός ελάχιστου
  πλαφόν ύψους 60% στις ετήσιες κατανομές των κονδυλίων του αναπτυξιακού νόμου, αποκλειστικά για την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων, και, Β) Επιχορήγηση με το καθεστώς των άμεσων ενισχύσεων «Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων Αναδιάρθρωσης και Ανάπτυξης» υφιστάμενων μεταποιητικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων.
  •Υπερ- αποσβέσεις στη βιομηχανία: προτείνουμε η επιχείρηση να μπορεί να επιλέγει: α) μεταξύ δυο συντελεστών ετήσιας
  απόσβεσης: 11% («χαμηλός» συντελεστής) και 16% («υψηλός» συντελεστής», και, β) μεταξύ δυο μεθόδων απόσβεσης: είτε β.1.) σταθερής, άρα επιλογή απόσβεσης της δαπάνης με το ίδιο ποσό κάθε χρόνο, είτε β.2.) φθίνουσας, άρα επιλογή του τριπλασιασμού του συντελεστή αποσβέσεων (είτε 11%*3=33%, είτε16%*3=48%) και απόσβεση ανά έτος της αναπόσβεστης αξίας που απομένει.
  •Αλλαγή του υφιστάμενου καθεστώτος επιδότησης εξαγοράς υφιστάμενων παραγωγικών -κλειστών – μονάδων. Προτείνουμε να επιδοτείται η αγορά κλειστών ανεξαρτήτως του πότε έκλεισαν, υπό την προϋπόθεση ότι ο αγοραστής δεν έχει καμία
  απολύτως σχέση με το προηγούμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς και ότι οι εγκαταστάσεις θα χρησιμοποιηθούν στο ίδιο με το προηγούμενο αντικείμενο.

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  •Κάλυψη του ελλείμματος σε μεσαία στελέχη για τη βιομηχανία, με: Α) Την αναθεώρηση προγραμμάτων σπουδών σε σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ, Β) Την υποχρεωτική πρακτική άσκηση τουλάχιστον έξι μηνών αποφοίτων σχολών του ΟΑΕΔ στη βιομηχανία, και, Γ) Την αναθεώρηση και συμπλήρωση των υφιστάμενων επαγγελματικών περιγραμμάτων που αφορούν σε μεσαία στελέχη της βιομηχανίας.
  •Αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, με: Α) Την υλοποίηση σχετικών παρεμβάσεων στη λειτουργία και στα προγράμματα σπουδών σε όλα τα επίπεδα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, και, Β) Τη θεσμοθέτηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών.

  ΥΠΟΔΟΜΕΣ
  •Δημιουργία «Δικτύου» Ζωνών Βιομηχανίας και Εμπορίου.
  •Αναβάθμιση της λειτουργίας και των υποδομών των Βιομηχανικών Περιοχών της χώρας. (ψηφιακές υποδομές, μεταφορικές συνδέσεις, οδικές, σιδηροδρομικές, φυσικό αέριο, υποδομές επεξεργασίας αποβλήτων)
  •Νομοθετική ρύθμιση για τον χαρακτηρισμό των άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων, σε «οργανωμένους υποδοχείς» και κυρίως όσον αφορά τη βιομηχανική ζώνη Καλοχωρίου.

  ΜΕΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ
  •Ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης της Θράκης και των παραμεθόριων περιοχών της χώρας.
  •Στρατηγικό σχέδιο αναδιάρθρωσης και παραγωγικής ανασυγκρότησης και της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου.
  •Ενίσχυση κλαδικών δικτυώσεων για την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων, σε συγκεκριμένους κλάδους ή για ομάδες επιχειρήσεων που διαθέτουν διεθνές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όπως: Α) Επιχειρήσεις του κλάδου της αγροδιατροφής, και, Β) Επιχειρήσεις του ευρύτερου τομέα των δομικών υλικών

  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
  •Βελτίωση οδικών, λιμενικών, σιδηροδρομικών και αεροπορικών υποδομών.
  •Διασύνδεση όλων των ΒΙΠΕ της περιφέρειας με το οδικό και το σιδηροδρομικό δίκτυο
  •Έμφαση στην πολιτική συνδυασμένων μεταφορών, για την προσέλκυση επενδύσεων σε κέντρα logistics και την αύξηση της εξωστρέφειας των περιφερειακών μεταποιητικών επιχειρήσεων.
  •Εγκατάσταση δικτύων οπτικών ινών σε περιοχές με υψηλή βιομηχανική συγκέντρωση.

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – Ε & ΤΑ
  •Υλοποίηση στρατηγικού προγράμματος προσαρμογής της εγχώριας βιομηχανίας στην 4η βιομηχανική επανάσταση, με τον γενικό τίτλο: «Ελλάδα – Βιομηχανία -Industry 4.0»
  •Ειδικό πρόγραμμα δημιουργίας «Τμημάτων Έρευνας και Ανάπτυξης» σε βιομηχανικές επιχειρήσεις.
  •Θεσμοθέτηση υπερ- εκπτώσεων ύψους 200%, για τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ