Τρίτη 15.06.2021
More

  Σε πέντε ακόμα κοινότητες η Τ. Καλογιάννη

  Τη Δευτέρα 13.07, Τρίτη 14.07 και Τετάρτη 15.07, η Τατιάνα Καλογιάννη, συναντήθηκε στο Σταυράκι, Μάρμαρα, Νησί, Μάζια και Κρυόβρυση, με τα μέλη των τοπικών συμβουλίων των κοινοτήτων αυτών.

  Την Τατιάνα Καλογιάννη συνόδευαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Βασίλης Κοσμάς, Σπύρος Γκίζας, Γιώργος Λαδιάς, και τα μέλη της παράταξης Νίκος Κωτσίνας, Θέμης Παππάς και Κώστας Τσάγκας.
  Συνοπτικά, τα θέματα που απασχολούν τις Κοινότητες αυτές, σύμφωνα με ανακοίνωση της παράταξης έχουν ως εξής:

  -Στο Σταυράκι: η ολοκλήρωση του κόμβου επί της Βλαχόστρατας, η μετεγκατάσταση των φυλακών και η δημιουργία κεντρικής πλατείας, θέματα που έχουν άμεση σχέση με την εκπόνηση και θεσμοθέτηση του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Τ.Π.Σ.), η άμεση εκτέλεση εργασιών οδοποιίας για την ολοκλήρωση της αντιπυρικής ζώνης. Ακόμη, η ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων καθώς και η άμεση εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας κατά τους θερινούς μήνες.

  -Στα Μάρμαρα: Η άνιση τιμολογιακή πολιτική τόσο στα δημοτικά τέλη όσο και στην τιμή του νερού συγκριτικά με άλλες περιοχές των Ιωαννίνων. Η ολοκλήρωση του κόμβου με τη Βλαχόστρατα, η δημιουργία Αθλητικού Κέντρου Καρδαμιτσίων, καθώς και η αξιοποίηση – ανάπλαση τριών άλλων, μεγάλων σε έκταση, δημοτικών εκτάσεων, η οποία προϋποθέτει την αναγκαιότητα εκπόνησης και θεσμοθέτησης του Τ.Π.Σ. Η αποκατάσταση και αξιοποίηση του λατομείου της περιοχής. Η διακοπή της αναστολής λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Μαρμάρων και επαναφορά του στο σύστημα, ώστε να επαναλειτουργήσει κανονικά.

  -Στο Νησί:Ανάγκη για καθημερινή φροντίδα στον τομέα του οδοκαθαρισμού και η εγκατάσταση αποτελεσματικού συστήματος πυρόσβεσης. Επίσης, συζητήθηκαν η ανάγκη για την υλοποίηση μεγαλύτερων έργων, όπως της υπογειοποίησης των δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ), και της αναβάθμισης της λιμναίας συγκοινωνίας με την ταυτόχρονη κατασκευή φιλοπεριβαλλοντικών και ήπιων εγκαταστάσεων καρνάγιου, ελλιμενισμού, κ.ά.

  -Στη Μάζια: Η επέκταση του δημοτικού ασύρματου δικτύου τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης ώστε να καλύπτονται επαρκώς οι ανάγκες των μαθητών, η μελέτη και η κατασκευή των απαραίτητων εργασιών για την αποκατάσταση ασφαλούς βατότητας της οδού που συνδέει τους οικισμούς της κοινότητας (σήμερα παρουσιάζει υψηλή επικινδυνότητα), αντικατάσταση των κάδων συλλογής σύμμεικτων απορριμμάτων (οι υφιστάμενοι σήμερα μεταλλικοί κάδοι έχουν περιέλθει σε κατάσταση αχρηστίας, αφού είναι διάτρητοι) και η ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής – παράδοσης του καφενείου δίπλα από το σχολείο, ώστε να αξιοποιηθεί από τους δημότες.

  -Στην Κρυόβρυση: Αντικατάσταση των κιγκλιδωμάτων στην πλατεία και ασφαλτόστρωση συγκεκριμένων δρόμων που έχουν προταθεί και στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2020 του Δήμου.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ