Σάββατο 03.06.2023
More

  «Σφήνα» δήμων για νέο φορέα απορριμμάτων

  Ενδιαφέρον δείχνουν ήδη δημοτικές αρχές που έκαναν αίτηση

  Ο Νόμος 4735/2020 «απειλεί» να θέσει πρόωρο τέλος στην υφιστάμενη λειτουργία των Αναγκαστικών Συνδέσμων Διαχείρισης Αποβλήτων σε περιφερειακό επίπεδο και ταυτόχρονα να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ένα νέα καθεστώς στη διαχείριση των αποβλήτων σε κάθε περιφέρεια.

  Το άρθρο 62 του σχετικού Νόμου, που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 197/12-10-2020 με τίτλο ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) είναι ικανό από μόνο του να αλλάξει το στάτους κβο της διαχείρισης απορριμμάτων στην Ήπειρο, αφού παρέχει τη δυνατότητα λειτουργίας σε κάθε περιφέρεια, έως και τριών ΦΟΔΣΑ. Για να γίνει αυτό θα πρέπει, όπως αναφέρεται να συντρέχουν κάποιες βασικές προϋποθέσεις, οι οποίες όμως στο επίπεδο των Ιωαννίνων πληρούνται και μάλιστα με απόλυτο τρόπο.

  Οι προϋποθέσεις αυτές συμπυκνώνονται πρώτον στο ότι σε κάθε ΦΟΔΣΑ θα πρέπει να συμμετέχουν πλέον του ενός δήμοι, όμοροι και ανήκοντες στην ίδια ΠΕ είτε σε διαφορετικές αλλά όμορες, Περιφερειακές Ενότητες της ίδιας περιφέρειας.

  Δεύτερον, ότι εντός των διοικητικών ορίων ενός εκ των δήμων που μετέχουν στο νέο Φορέα έχει προβλεφθεί η λειτουργία τουλάχιστον ενός ΧΥΤΑ και τουλάχιστον μίας μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων ή άλλης υποδομής, ώστε εντός των ορίων του Φορέα, να ολοκληρώνεται η διαχείριση των αποβλήτων.

  Συνάντηση

  Και οι δύο βασικές αυτές προϋποθέσεις, όπως και άλλες, που θεωρούνται εύκολο να προκύψουν, αφού αναφέρονται σε αποφάσεις των δημ. συμβουλίων εκτιμάται, ότι ικανοποιούνται στο επίπεδο της ΠΕ Ιωαννίνων, τουλάχιστον από τρεις δήμους, των Ιωαννιτών, της Ζίτσας και της Δωδώνης, ωστόσο είναι σαφές, ότι αν προχωρήσει η διαδικασία, θα στοιχηθούν και άλλοι δήμοι της περιοχής.

  Μόλις χθες, σύμφωνα με πληροφορίες πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ ενδιαφερόμενων δημοτικών αρχών στα Ιωάννινα για την εξέταση των σχετικών δυνατοτήτων αλλά και για να υπάρξει σαφές ξεκαθάρισμα του πλαισίου που θέτει ο Νόμος.

  Ανατέθηκε μάλιστα σε νομικό σύμβουλο να εξετάσει άμεσα τις δυνατότητες που παρέχει η νομοθεσία και εάν αυτές μπορούν να φτάσουν εύκολα στην κατάργηση ουσιαστικά του υφιστάμενου ΦΟΔΣΑ με τη σημερινή του μορφή. Στο ίδιο άρθρο άλλωστε αναφέρεται, πως «η διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων γίνεται με πράξη του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Τυχόν διαπιστωτικές πράξεις Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 245, θεωρούνται ως μηδέποτε εκδοθείσες».

  Ήδη σε τοπικό επίπεδο έχει σχηματιστεί ένα μέτωπο αποτελούμενο από την δημοτική αρχή του δήμου Ιωαννιτών, που ανήκει στην αντιπολίτευση του ΦΟΔΣΑ, τον δήμο Ζίτσας, τον δήμο Δωδώνης και άλλους περιφερειακούς δήμους, που εκτιμούν, ότι εφόσον η συγκεκριμένη υπόθεση προχωρήσει μπορεί να προκύψει πολύ μικρότερο ετήσιο κόστος διαχείρισης απορριμμάτων εντός των ορίων της ΠΕ, σε σχέση με το ήδη υψηλό κόστος με το οποίο επιβαρύνονται για το τρέχον έτος και με εκείνο που έχει προϋπολογιστεί για τα επόμενα χρόνια από τον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Αποβλήτων.

   

  Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ