Δευτέρα 03.10.2022
More

  Συμβάσεις για δύο ακόμη έργα στο Δήμο Ιωαννιτών

  Τις συμβάσεις για την υλοποίηση δύο ακόμη έργων υπέγραψε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ με τους αναδόχους τους.

  Το πρώτο αφορά στην αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος στην περιοχή της Καλλιθέας με προϋπολογισμό 400 χιλιάδων ευρώ.

  Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή́, βελτίωση και συντήρηση οδών σύμφωνα με την εγκεκριμένη πράξη εφαρμογής της Καλλιθέας και το σχέδιο πόλης Ιωαννίνων.

  Στο φυσικό αντικείμενο μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται η κατασκευή τμήματος της οδού Μολυβάδα, της οδού Βουλγάρεως, και η συντήρηση της οδού Δώρας Ντιστριά, της παρόδου Σελλών και της οδού Βωζάνης.

  Ο αντιδήμαρχος έργων Γιώργος Αρλέτος σε δήλωσή του τόνισε ότι η περιοχή της Καλλιθέας είναι απ’ αυτές που αντιμετωπίζουν χρονίζοντα προβλήματα στον τομέα των υποδομών. «Με την παρέμβαση που θα ξεκινήσει σύντομα ο Δήμος απαντά στα αιτήματα των πολιτών για αναβάθμιση του οδικού δικτύου και την βελτίωση της καθημερινότητάς τους» τόνισε ο αντιδήμαρχος.

  Το δεύτερο έργο αφορά στην αναβάθμιση αθλητικών χώρων με προϋπολογισμό 200 χιλιάδων ευρώ.

  Το έργο αυτό αφορά αφορά́ την κατασκευή́ δυο γηπέδων 5×5 στις Κοινότητες Λογγάδων και Κουτσελιού, σύμφωνα με τα Πρότυπα Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού́.

  Το κάθε γήπεδο έχει διαστάσεις αγωνιστικού́ χώρου σύμφωνες με τις ισχύουσες προδιαγραφές, (17,00 Χ 28,00 μ.) και τις περιμετρικές λωρίδες 1,50, 2,00 και 2,50 μ. Ο αγωνιστικός χώρος συνολικά́ έχει μήκος 32,00 μ. και πλάτος 21,00 μ.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ