Παρασκευή 14.06.2024
More

  Συνεργασία για τη βέλτιστη λύση

  Απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Γ. Κουμουτσάκου, στο υπόμνημα του Τοπικού Συμβουλίου Πωγωνιανής

  Το θέμα που απασχολεί τον Δήμο Πωγωνίου και αφορά την εγκατάσταση ανήλικων μεταναστών και προσφύγων στο Κέντρο Παιδικής Προστασίας Πωγωνιανής (Κ.Π.Π.Π.), είχε φέρει στη Βουλή ο Σταύρος Καλογιάννης (αρ. πρωτ. 2641/2020), μετά από σχετικό υπόμνημα του Τοπικού Συμβουλίου Πωγωνιανής.

  Στο υπόμνημα περιλαμβάνονταν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και εναλλακτικές λύσεις εγκατάστασης ανηλίκων προσφύγων και μεταναστών που θέτει η τοπική κοινωνία, με σκοπό την ομαλή συνύπαρξή τους με τους κατοίκους του ακριτικού χωριού.

  Στην απάντησή του ο Αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Γ. Κουμουτσάκος, που κοινοποίησε ο Στ. Καλογιάννης, μεταξύ άλλων, αναφέρει:

  «Η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ως εκ του νόμου Αρμόδια Αρχή για την προστασία των ασυνόδευτων και χωρισμένων ανηλίκων, βάσει της  παρ. 3 του άρθρου 60 του Ν. 4636/2019 όπως ισχύει, ήδη από τη σύστασή της, έχει ως στρατηγική προτεραιότητα το ζήτημα της στέγασης των ασυνόδευτων ανηλίκων σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας.

  Αναφορικά με τις επαφές που έχει πραγματοποιήσει το Τοπικό Συμβούλιο της Πωγωγιανής με την πρόεδρο του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Η. σχετικά με τα δημογραφικά στοιχεία των ασυνόδευτων ανηλίκων που πρόκειται να φιλοξενηθούν, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αρμόδιες αρχές που καθορίζουν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά σχετικά με τη λειτουργία των κέντρων φιλοξενίας είναι αφενός η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων λόγω αρμοδιότητας και αφετέρου η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων, η οποία είναι η αρμόδια για την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται για τη χρηματοδότηση δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων. Η ανωτέρω υπηρεσία έχει διαμορφώσει συγκεκριμένο οδηγό, ο οποίος αφορά στο πλαίσιο λειτουργίας των δομών φιλοξενίας, στις παρεχόμενες υπηρεσίες και στις ενέργειες που απαιτείται να πραγματοποιήσουν οι δικαιούχοι, από την υποβολή της αίτησής τους για χρηματοδότηση της δράσης λειτουργίας δομών φιλοξενίας, έως και την ολοκλήρωση αυτής.

  Σε αυτό το σημείο, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με τα στατιστικά του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης 4.417 ασυνόδευτοι ανήλικοι διαβιούν στη χώρα μας εκ των οποίων μόλις το 7,9% είναι κάτω των 14 ετών, καθώς επίσης και ότι υψηλός αριθμός ασυνόδευτων ανηλίκων διαβεί σε άτυπες/ επισφαλείς συνθήκες και ως εκ τούτου θεωρούμε επιτακτική ανάγκη την ενίσχυση του δυναμικού των θέσεων φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων.

  Στο πλαίσιο αυτό, η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία και συνεργασία με Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και τις Δημοτικές Αρχές, με στόχο την επίτευξη των συνεργειών εκείνων που θα αναδείξουν τις τοπικές ανάγκες και θα διαμορφώσουν από κοινού στοχευμένες δράσεις, οι οποίες θα στηρίζονται στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και θα συνάδουν με το προφίλ των ασυνόδευτων ανηλίκων.

  Έτσι, σε ό,τι αφορά την περίπτωση του Κέντρου Παιδικής Προστασίας Πωγωγιανής, ειδικότερα, η Ειδική Γραμματέας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων βρίσκεται σε επικοινωνία με εκπρόσωπο του Τοπικού Συμβουλίου με σκοπό την καλύτερη δυνατό λύση τόσο προς όφελος της τοπικής κοινωνίας όσο και για την εξυπηρέτηση του βέλτιστου συμφέροντος των ανηλίκων».

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ