Κυριακή 04.12.2022
More

  Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στον Δήμο Ηγουμενίτσας

  Τα έργα, η μελέτη των οποίων συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηγουμενίτσας, έχουν συνολικό προϋπολογισμό 700.000,00 €

  Δύο νέα έργα με τίτλο «Bελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στο Δήμο Ηγουμενίτσας» (προϋπολογισμού 500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) και «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στο Δήμο Ηγουμενίτσας ΔΕ Ηγουμενίτσας, ΤΚ Καταβόθρας»  (προϋπολογισμού 200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ: 6ΡΘ04653ΠΓ-5ΦΕ).

  Τα έργα, η μελέτη των οποίων συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηγουμενίτσας, έχουν συνολικό προϋπολογισμό 700.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και αφορούν σε παρεμβάσεις και έργα βελτίωσης στο υφιστάμενο αγροτικό δίκτυο συνολικού μήκους 4,85 Km.

  Με την έγκριση ένταξης των έργων ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννης Λώλος ανέφερε τα εξής:

  «Οι εντατικές μας προσπάθειες για την ολοκλήρωση ενός λειτουργικού τομέα αγροτικής ανάπτυξης στον Δήμο μας ανταμείβονται διαρκώς. Η εν λόγω ένταξη έρχεται να απαντήσει στην πάγια ανάγκη για βελτίωση της πρόσβασης στη γεωργική γη και στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ηγουμενίτσας, μέσω δύο ακόμη έργων, που αναμένεται να διασφαλίσουν την ομαλή και ασφαλή πρόσβαση στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής, την ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων καθώς και τη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων.

  Έχοντας βασικό στόχο τη στήριξη και αναβάθμιση του πρωτογενούς μας τομέα, αλλά και τη βελτιστοποίηση του λειτουργικού του μοντέλου, συνεχίζουμε με ισχυρές και δομημένες συνέργειες, ώστε οι προσπάθειές μας να αποδώσουν τα βέλτιστα προς όφελος των αγροτών και της τοπικής μας οικονομίας».

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ