Τρίτη 27.02.2024
More

  H E.E. ετοιμάζει το πλαίσιο για ένταξη ρομπότ στην παραγωγή

  Τον δρόμο προς μια εποχή που τα αυτόνομα μηχανήματα και τα συνεργατικά ρομπότ θα έχουν ενταχθεί στην καθημερινότητα μιας σειράς παραγωγικών κλάδων στρώνει η Ευρώπη. Οπως αναφέρει ο ΣΕΠΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος), με δεδομένη τη σταδιακή είσοδο των ρομπότ ή των αυτόνομων μηχανημάτων στην παραγωγική διαδικασία, η Ε.Ε. εισάγει κανόνες για την ασφαλή χρήση τους.

  Το νέο θεσμικό πλαίσιο προσαρμόζει τους κανόνες για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων κινδύνων που θέτουν οι νέες τεχνολογίες στα μηχανολογικά προϊόντα και διασφαλίζει τον ασφαλή χειρισμό τους. Θα διασφαλίσει ότι τα προηγμένα μηχανήματα, όπως τα αυτόνομα ή τα συνεργατικά ρομπότ, μπορούν να διατεθούν με ασφάλεια στην αγορά της Ε.Ε.

  Οι κανόνες εισάγουν νέες απαιτήσεις ασφαλείας για τα αυτόνομα μηχανήματα, τη συνεργασία ανθρώπου – μηχανής και για πρώτη φορά την ασφαλή χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης στα μηχανήματα. Οι κατασκευαστές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα μηχανολογικά προϊόντα τηρούν πλήρως τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφαλείας που ορίζονται στον κανονισμό. Σύμφωνα με τον ΣΕΠΕ, ο νέος κανονισμός αναμένεται να μειώσει τον διοικητικό φόρτο και το κόστος για τους κατασκευαστές.

  Οι κανόνες εισάγουν διοικητικές απλουστεύσεις, όπως η δυνατότητα χρήσης ψηφιακών μορφοτύπων για τις οδηγίες χρήσης. Αυτό θα βοηθήσει τον κλάδο να εξοικονομήσει έως και 16,6 δισ. ευρώ ετησίως. Οι νέοι κανόνες καθορίζουν, επίσης, την πορεία προς την προσαρμογή των τελών για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης στις ανάγκες των ΜμΕ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 98% του τομέα των μηχανημάτων. Επιπλέον, οι νέοι κανόνες ενισχύουν τη συνοχή με τους κανονισμούς για την τεχνητή νοημοσύνη.

  Ο νέος κανονισμός θεσπίζει σαφείς κανόνες, οι οποίοι θα εφαρμόζονται ομοιόμορφα σε ολόκληρη την Ε.Ε. και αυξάνει την ασφάλεια δικαίου για τους κατασκευαστές. Οπως αναφέρει ο ΣΕΠΕ, η Ε.Ε. κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στην κατασκευή μηχανημάτων.

  Ο τομέας των μηχανημάτων καταγράφει ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 740 δισ. ευρώ, ήτοι το 9,4% του συνολικού κύκλου εργασιών του μεταποιητικού τομέα της Ε.Ε. Απασχολεί 2,8 εκατομμύρια άτομα, ήτοι το 9,9% του συνόλου των εργαζομένων στον τομέα της μεταποίησης και περιλαμβάνει περισσότερες από 80.000 εταιρείες, ήτοι το 4,1% του συνόλου των μεταποιητικών εταιρειών.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ