Τρίτη 03.08.2021
More

  Αναμορφώνεται το πλαίσιο άσκησης σειράς οικονομικών δραστηριοτήτων

  Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

  Αναμορφώνεται το πλαίσιο άσκησης ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων, με το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που κατατέθηκε στη Βουλή.

  Το νομοσχέδιο έχει τίτλο «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης».

  Σκοπός του είναι η αναμόρφωση του πλαισίου άσκησης σημαντικών οικονομικών δραστηριοτήτων με ενιαίο και συνεκτικό τρόπο στο πλαίσιο του ν. 4442/2016 (A’ 230). Ως επιμέρους ειδικότεροι στόχοι ορίζονται η απλοποίηση και ο ανασχεδιασμός των διαδικασιών που απαιτούνται για την εγκατάσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων, η διευκόλυνση άσκησής τους με στόχο την ανάπτυξη και προσέλκυση των επενδύσεων, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και γενικότερα η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

  Επιγραμματικά, ρυθμίζονται τα εξής:

  • Πλαίσιο άσκησης ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων λούνα παρκ, τσίρκων και παγοδρομίων (με την εξαίρεση των ψυχαγωγικών θεματικών πάρκων, των χώρων παιδικής αναψυχής και των παιδότοπων),
  • Απλούστευση του πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των Κέντρων Ημερήσιας Φροντί- δας Ηλικιωμένων και των Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για ‘Ατομα με Αναπηρία
  • Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης
  • Απλούστευση πλαισίου άσκησης δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής
  • Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων
  • Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων
  • Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων οχημάτων
  • Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων
  • Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας πλυντηρίων – λιπαντηρίων οχημάτων
  • Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας σταθμού υπεραστικών λεωφορείων
  • Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας χώρων στάθμευσης βαρέων οχημάτων
  • Ρυθμίσεις για την αδειοδότηση τουριστικών δραστηριοτήτων
  • Ρυθμίσεις για την αδειοδότηση μεταποιητικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων εφοδιαστικής – Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων
  • Ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα – Μεταφορά του μητρώου και του αρχείου σημάτων
  • Ρυθμίσεις για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ