Παρασκευή 23.02.2024
More

  Διασύνδεση του Εγγυημένου Εισοδήματος με τον δεύτερο και τρίτο πυλώνα

  Ολοκληρώνεται το «οικοδόμημα» του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

  Ολοκληρώνεται το «οικοδόμημα» του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), που προβλέπει, εκτός από την οικονομική ενίσχυση, που αποτελεί τον πρώτο πυλώνα του, την παροχή συμπληρωματικών κοινωνικών υπηρεσιών και αγαθών (δεύτερος πυλώνας) και την παραπομπή των ωφελουμένων σε δράσεις ένταξής τους στην αγορά εργασίας, μέσω του ΟΑΕΔ (τρίτος πυλώνας), όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

  Συγκεκριμένα, από την 1η Ιουνίου, ξεκίνησε η διαδικασία διασύνδεσης όλων των ωφελουμένων του ΕΕΕ με τις υπηρεσίες του δεύτερου και του τρίτου πυλώνα, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης των απαραίτητων τεχνικών αλλαγών στη σχετική πλατφόρμα, αλλά και την επιτυχημένη διενέργεια πιλοτικού προγράμματος εντός του 2019.

  Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «στον πυρήνα του σχεδιασμού βρίσκεται η ισοβαρής υλοποίηση και των τριών πυλώνων, που είναι αλληλένδετοι, ούτως ώστε στη διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα του ΕΕΕ να εμπεριέχεται η υποστήριξη της σταδιακής εξόδου από αυτό. Εκτιμάται ότι, με την έναρξη της καθολικής υλοποίησης του τρίτου πυλώνα, ένα σημαντικό ποσοστό των άνεργων ωφελούμενων του ΕΕΕ θα συμμετέχει σε δράσεις κατάρτισης και απασχόλησης».

  Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε: ««Η κοινωνική μας πολιτική δεν περιορίζεται στην οικονομική ενίσχυση των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας. Στηρίζουμε οικονομικά τους δικαιούχους, αλλά και τους ενδυναμώνουμε με κίνητρα για την ένταξή τους στον κοινωνικό ιστό και βέβαια στην αγορά εργασίας».

  Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, Γιώργος Σταμάτης, σημείωσε: «Μετά από στενή συνεργασία και συντονισμένη προσπάθεια της Γενικής Γραμματείας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (ΟΑΕΔ, ΗΔΙΚΑ, Κέντρα Κοινότητας, Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων) τους τελευταίους μήνες, επετεύχθη η ολοκληρωμένη διασύνδεση των ωφελούμενων του ΕΕΕ με τις υπηρεσίες του δεύτερου και του τρίτου πυλώνα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί, εκτός του ότι παρέχεται ολοκληρωμένη στήριξη στους πιο ευάλωτους, δημιουργείται και το κατάλληλο υπόβαθρο για την εφαρμογή παρόμοιων ενεργητικών πολιτικών».

  Πώς θα λειτουργεί

  Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «οι δράσεις διασύνδεσης απευθύνονται σε δικαιούχους του ΕΕΕ, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι, ηλικίας 20-60 ετών και οι οποίοι, εφόσον κληθούν, είναι υποχρεωτικό να συμμετάσχουν.

  Η καθολική υλοποίηση των δράσεων διασύνδεσης περιλαμβάνει:

  Πρώτον, ενημέρωση των ωφελουμένων του ΕΕΕ για τις λεγόμενες “Υπηρεσίες 2ου πυλώνα” στο πλαίσιο συνεδρίας στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου ή στο Κέντρο Κοινότητας. Η ενημέρωση περιλαμβάνει εκτίμηση των αναγκών και διασύνδεση με προγράμματα που καλύπτουν τις εξειδικευμένες ανάγκες του ατόμου/νοικοκυριού, π.χ. επίδομα στέγασης, υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, νομική συνδρομή, εξειδικευμένες υπηρεσίες για παιδιά, ΑμεΑ, κλπ.

  Δεύτερον, δημιουργία ατομικού σχεδίου δράσης, που θα καταρτίζεται, αφού ο ωφελούμενος θα περνά από συνέντευξη με εργασιακό σύμβουλο του ΟΑΕΔ. Μετά την κατάρτιση του ατομικού σχεδίου δράσης, ο ωφελούμενος θα μπορεί δυνητικά να παραπεμφθεί σε υφιστάμενες δράσεις κατάρτισης/απασχόλησης.

  Η προθεσμία εκπλήρωσης της υποχρέωσης είναι, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το μήνα έγκρισης της αίτησης (για χορήγηση ΕΕΕ). Παραδείγματος χάρη, για αίτηση που εγκρίνεται εντός του Ιουνίου, η προθεσμία είναι η 31η Ιουλίου 2021.Η παρακολούθηση της ανταπόκρισης των ωφελουμένων θα γίνεται, μέσω των μηνιαίων διασταυρώσεων, που πραγματοποιούνται για την έκδοση αρχείου πληρωμής.

  Προστίθεται ειδικότερα νέος έλεγχος για την κατάρτιση του ατομικού σχεδίου δράσης και ελέγχεται η εκπλήρωση της υποχρέωσης κατάρτισής του.

  Σε περίπτωση που στο τέλος του επόμενου μήνα από το μήνα έγκρισης δεν βρεθεί ατομικό σχέδιο δράσης, η αίτηση ανακαλείται από την ΗΔΙΚΑ.

  Οι ωφελούμενοι μπορούν να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση τον επόμενο μήνα, μετά την εκπλήρωση της υποχρέωσής τους για συνεργασία με τον ΟΑΕΔ για κατάρτιση ατομικού σχεδίου δράσης».

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ