Τετάρτη 26.01.2022
More

  ΕΛΓΑ: Πράσινο φως για 157 προσλήψεις -Για ποιες ειδικότητες

  Οι προσλήψεις αφορούν προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

  Έγκριση για προσλήψεις 157 εργαζομένων διάφορων ειδικοτήτων στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α) δόθηκε από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιο Λιβανό.

  Οι προσλήψεις αφορούν προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη παροδικών αναγκών του Οργανισμού. Οι θέσεις που αφορούν απασχόληση έως οκτώ μήνες, είναι οι εξής:

  • Εκατόν πενήντα γεωτεχνικών (140 ΠΕ Γεωπόνων και 10 ΠΕ Κτηνιάτρων),
  • Τριών πληροφορικής (2 ΠΕ Πληροφορικής και ενός ΤΕ Πληροφορικής)
  • Τεσσάρων ΠΕ Διοικητικών – Οικονομικών.

  Το συνολικό ύψος της δαπάνης, που θα καλυφθεί από τα έσοδα του Οργανισμού, για τις ανωτέρω προσλήψεις ανέρχεται στο ποσό των 2.400.000,00 ευρώ (590.000,00 ευρώ για το έτος 2021 και 1.810.000,00 ευρώ για το έτος 2022).

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ