Παρασκευή 20.05.2022
More

  Ενίσχυση 718 ευρώ για εργαζόμενους επιχειρήσεων που κάηκαν

  Πώς εξασφαλίζονται τα 6 δικαιολογητικά

  Δημοσιεύτηκε στη «Διαύγεια» η ΚΥΑ για την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση εργαζόμενων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις οι οποίες καταστράφηκαν ολικά ή μερικά από τις πυρκαγιές.

  Η ΚΥΑ, την οποία υπογράφουν ο υπ. Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης και ο αν. υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης προβλέπει τη χορήγηση έκτακτης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ποσού 718,65 ευρώ σε κάθε έναν από τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που επλήγησαν.

  Συγκεκριμένα, χορηγείται έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ποσού 718,65 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 45 βασικά επιδόματα ανεργίας (45 * 15,97 = 718,65 ευρώ) σε κάθε έναν από τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που καταστράφηκαν ολικά ή μερικά από τις πυρκαγιές, οι οποίες έπληξαν περιοχές της χώρας τον Αύγουστο του 2021 και οι οποίοι κατέστησαν εξ αυτού του λόγου άνεργοι, επιδοτούμενοι ή μη.

  Πώς θα λάβουν την εφάπαξ ενίσχυση οι εργαζόμενοι

  Για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης από τους δικαιούχους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, στο ΚΠΑ 2 του τόπου εργασίας τους, στην οποία αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

  α) Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του δικαιούχου.

  β) Στοιχεία ταυτοπροσωπίας.

  γ) Ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής του Ασφάλισης (AMΚΑ).

  δ) Ο Αριθμός του Φορολογικού του Μητρώου (ΑΦΜ).

  ε) Ο αριθμός λογαριασμού σε μορφή IBAN οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας που δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

  στ) Οποιοδήποτε πρόσφορο στοιχείο δημόσιας αρχής, στην οποία εργαζόταν ο δικαιούχος, από το οποίο να προκύπτει η ολική ή μερική καταστροφή της επιχείρησης του εργοδότη.

  Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η προσκόμιση του ανωτέρω δικαιολογητικού, η ολική ή μερική καταστροφή της επιχείρησης του εργοδότη θα διαπιστώνεται από Έκθεση Επιτόπιου Ελέγχου των αρμοδίων Υπηρεσιών ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ της πληγείσας επιχείρησης (έδρα ή υποκατάστημα).

  Η καταβολή θα γίνει, μετά τον έλεγχο και έγκριση των αρμοδίων Υπηρεσιών ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ του τόπου εργασίας τους. Η λήξη της καταβολής ορίζεται σε 60 ημέρες από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ