Δευτέρα 08.08.2022
More

  Εξισωτική αποζημίωση–Αναρτήθηκαν οι παραδεκτές αιτήσεις πληρωμής

  Η συνολική δημόσια δαπάνη του Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) είναι 272.000.000 ευρώ.

  Την ένταξη των παραδεκτών αιτήσεων στήριξης/πληρωμής στο Μέτρο 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» (Εξισωτική Αποζημίωση), για το έτος 2021, προβλέπει σχετική υπουργική απόφαση.

  Η ένταξη των αιτήσεων αφορούν:

  α) το Υπομέτρο 13.1 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές»,

  β) το Υπομέτρο 13.2 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών» και

  γ) το Υπομέτρο 13.3 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα».

  Η συνολική δημόσια δαπάνη του Μέτρου 13 είναι 272.000.000 ευρώ και αναλύεται ως εξής:

  α) για το Υπομέτρο 13.1, δημόσια δαπάνη ύψους 194.000.000 ευρώ

  β) για το Υπομέτρο 13.2, δημόσια δαπάνη ύψους 67.000.000 ευρώ και

  γ) για το Υπομέτρο 13.3, δημόσια δαπάνη ύψους 11.000.000 ευρώ.

  Οι πίνακες παραδεκτών αιτήσεων στήριξης/πληρωμής, καταχωρούνται στο ΟΠΣΑΑ, και περιλαμβάνουν το μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης της αίτησης στήριξης/πληρωμής, τον τίτλο και τον προϋπολογισμό κάθε πράξης καθώς και την επιλέξιμη έκταση.

  Δείτε αναλυτικά την απόφαση ΕΔΩ

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  OAED

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ