Τετάρτη 24.07.2024
More

  Κίνδυνος να χαθούν 250.000 θέσεις εργασίας λόγω κορωνοϊού

  Για τον κίνδυνο απώλειας 250.000 θέσεων εργασίας προειδοποιεί η ΓΣΕΒΕΕ, έπειτα από έρευνα για τις επιπτώσεις που έχει η κρίση του κορωνοϊού στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.  

  Παράλληλα, η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας εκτιμά ότι είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο εκτίναξης της ανεργίας σε ποσοστά αντίστοιχα με εκείνα που είχαν καταγραφεί κατά την πιο βαθιά περίοδο της πρόσφατης οικονομικής κρίσης και μάλιστα πολύ σύντομα.

  «Κινδυνεύουν να χαθούν 150.000 θέσεις μισθωτής εργασίας, ενώ εάν συνυπολογίσουμε και το εύρημα ότι 1 στις 7 επιχειρήσεις δηλώνουν πως ενδέχεται να διακόψουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, τότε ο κίνδυνος απώλειας των συνολικών θέσεων απασχόλησης (αυτοαπασχολούμενοι, εργοδότες και εργαζόμενοι) εκτιμάται στις 250.000».

  Αυτό προκύπτει από την έκτακτη έρευνα του Ινστιτούτου Μικρομεσαίων της ΓΣΕΒΕΕ που τονίζει ότι απαιτείται η υλοποίηση πολιτικών στις οποίες «το κράτος θα διαδραματίσει τον ρόλο του εργοδότη ύστατης καταφυγής, ώστε να αναπληρωθούν, στο μέτρο που είναι δυνατό, οριζόντιες επιδοματικές πολιτικές και να διατηρηθεί ενεργό το αναξιοποίητο εργατικό δυναμικό της χώρας».

  Τι έδειξε η έρευνα

  Πρόκειται για το δεύτερο τμήμα της έκτακτης έρευνας που πραγματοποίησε το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασία με την εταιρία MARC, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας παρουσιάστηκε στις 15 Απρίλιου 2020.

  Τα κυριότερα ευρήματα της έρευνας είναι τα εξής:

  • 8 στις 10 (77,7%) επιχειρήσεις που ανέστειλαν μερικώς ή πλήρως την δραστηριότητα τους προχώρησαν σε αναστολή συμβάσεων εργασίας
  • 1 στις 8 (13,3%) επιχειρήσεις υιοθέτησαν καθεστώς τηλεργασίας για το προσωπικό τους.
  • 2 στις 10 (19,9%) επιχειρήσεις που δεν ανέστειλαν την λειτουργία τους μείωσαν το προσωπικό τους ενώ μόλις 3 στις 100 (3,2%) το αύξησαν.
  • 1 στις 8 (12,7%) του συνόλου των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων ενδέχεται να μειώσουν το προσωπικό τους μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων, ενώ μόλις 3 στις 100 (3,4%) δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν σε προσλήψεις.
  • Με βάση τα στοιχεία αυτά εκτιμάται ότι κινδυνεύουν να χαθούν 150.000 θέσεις μισθωτής εργασίας, ενώ εάν συνυπολογίσουμε και το εύρημα ότι 1 στις 7 επιχειρήσεις δηλώνουν πως ενδέχεται να διακόψουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, τότε ο κίνδυνος απώλειας των συνολικών θέσεων απασχόλησης (αυτοαπασχολούμενοι, εργοδότες και εργαζόμενοι) εκτιμάται στις 250.000.

  Τα προβλήματα μετά την άρση των μέτρων

  Η έλλειψη ρευστότητας είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν 8 στις 10 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων, επισημαίνει η ΓΣΕΒΕΕ.

  Ζήτημα που αφορά τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, καθώς 1 στις 7 ενδέχεται να διακόψουν τη δραστηριότητά τους το επόμενο διάστημα. Τα δυο αυτά στοιχεία καταδεικνύουν τις σοβαρές συνέπειες της υγειονομικής κρίσης στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και όπως είναι επόμενο επηρεάζουν και την αγορά εργασίας, που φαίνεται πως αλλάζει δραματικά, σημειώνει η ΓΣΕΒΕΕ.

  Με βάση τα ευρήματα της έρευνας η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην αγορά εργασίας κατά το πρώτο στάδιο αντιμετώπισης της πανδημίας έχει ως εξής:

  • Αναστολή σε συντριπτικό ποσοστό των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που ανέστειλαν εν όλω ή εν μέρει την λειτουργιάς τους.
  • Πάγωμα προσλήψεων εργαζομένων από τις επιχειρήσεις που συνέχισαν την δραστηριότητα τους και παράλληλα σημαντική μείωση των θέσεων εργασίας.
  • Ραγδαία αύξηση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης ως αποτέλεσμα της εκθετικής αύξησης της τηλεργασίας, που ωστόσο δεν μπορεί να υιοθετηθεί ευρέως από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και σημαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

  Περιορισμός των θέσεων εργασίας

  Μια επιπλέον αρνητική διάσταση, υπογραμμίζει η ΓΣΕΒΕΕ, είναι ο περιορισμός δημιουργίας θέσεων εργασίας, καθώς από την έρευνα προκύπτει ότι μόλις το 3,4% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων θα προχωρήσουν σε προσλήψεις το επόμενο διάστημα.

  Αυτό δημιουργεί υπαρκτό κίνδυνο περαιτέρω αύξησης της ανεργίας, αν ληφθεί υπόψη ότι το χρονικό διάστημα Μαρτίου – Αυγούστου κατά τα τελευταία τρία τουλάχιστον χρόνια είναι το καλύτερο για την απασχόληση. Κατά μέσο όρο το διάστημα αυτό δημιουργούνται επιπλέον 270.000 θέσεις εργασίας κυρίως λόγω του τουρισμού, σημειώνει η ΓΣΕΒΕΕ.

  Το ενδεχόμενο εκτίναξης της ανεργίας σε ποσοστά αντίστοιχα με εκείνα που είχαν καταγραφεί κατά την πιο βαθιά περίοδο της πρόσφατης οικονομικής κρίσης και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρόνο είναι πολύ πιθανό. Δημιουργούνται προϋποθέσεις για εκτεταμένη φτωχοποίηση του εργατικού δυναμικού της χώρας και διεύρυνσης των ανισοτήτων, σημειώνεται.

  Η εξέλιξη αυτή θα λάβει σοβαρές διαστάσεις με ανυπολόγιστες συνέπειες εάν δεν υιοθετηθούν πολιτικές που από την μια μεριά θα περιορίσουν το «ψηφιακό χάσμα» μεταξύ των επιχειρήσεων και από την άλλη θα κατανείμουν δικαία τα βάρη για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, επισημαίνει ακόμη η ΓΣΕΒΕΕ.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ