Κυριακή 24.01.2021
More

  Πώς θα υπολογιστεί για εργαζομένους σε αναστολή το δώρο Χριστουγέννων

  Ρύθμιση φέρνει αλλαγές στον υπολογισμό του δώρου Χριστουγέννων

  Αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του δώρου Χριστουγέννων, για τους εργαζόμενους που μπήκαν σε αναστολή, προβλέπει ρύθμιση σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε στη Βουλή.

  Το ίδιο νομοσχέδιο προβλέπει και πώς θα γίνει η αναπλήρωση με υπερωρίες, σε περίπτωση που εργαζόμενος μπει σε καραντίνα.

  Σε ό,τι αφορά στο δώρο Χριστουγέννων, η ρύθμιση αναφέρει πώς θα γίνει ο υπολογισμός του για τους εργαζόμενους που μπήκαν σε αναστολή. Συγκεκριμένα, το ποσό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της αναστολής σύμβασης εργασίας καταβάλλεται από το κράτος, αλλά αυτό θα υπολογιστεί με βάση την αποζημίωση ειδικού σκοπού (και όχι τον μισθό).

  Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα dikaiologitika:

  1. α) Οι επιχειρήσεις – εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, καθώς και οι επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, καταβάλλουν το επίδομα εορτών Χριστουγέννων κατά τον χρόνο που ορίζεται στην υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 742).

  β) Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σύμβαση των απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις – εργοδότες τίθεται σε αναστολή και η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, εξαιρουμένων των διαστημάτων αναστολής, δεν καλύπτει ολόκληρη τη χρονική περίοδο από την 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, το επίδομα εορτών Χριστουγέννων καταβάλλεται μειωμένο, λαμβάνοντας υπόψη για τον υπολογισμό του, σύμφωνα με την παρ. 3α του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινής υπουργικής απόφασης, τον χρόνο διάρκειας της εργασιακής σύμβασης έως την αναστολή της.

  γ) Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σύμβαση των απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις – εργοδότες τίθεται σε αναστολή, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σύμβασης καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2020 υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

  2. Οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) δικαιούνται το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα για το οποίο λαμβάνουν την προβλεπόμενη αποζημίωση ειδικού σκοπού και καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2020 υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση.

  Αναπλήρωση με υπερωρίες

  Το ίδιο νομοσχέδιο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα dikaiologitika, αναφέρει πώς θα αναπληρώνεται ο χρόνος καραντίνας με υπερωρίες.

  Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η εξ αποστάσεως εργασία για εργαζόμενο που μπαίνει σε καραντίνα, ο εργοδότης: «απασχολεί τον εργαζόμενο, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης, πέραν του ημερήσιου συμβατικού ωραρίου του, κατά 1 ώρα ημερησίως, σε άλλες εργάσιμες ημέρες, από τη λήξη του περιορισμού του εργαζόμενου μέχρι τη συμπλήρωση του ημίσεος των ωρών που αντιστοιχούν στις εργάσιμες ημέρες παραμονής κατ’ οίκον».

  Ο χρόνος αναπλήρωσης δεν λογίζεται ως υπερεργασία ή υπερωριακή απασχόληση και ο εργαζόμενος δεν δικαιούται κατά τον χρόνο αναπλήρωσης καμία προσαύξηση ή αμοιβή για πρόσθετη εργασία.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ