Τετάρτη 22.03.2023
More

  Ψηφιακά η υποβολή δικαιολογητικών στην Εφορία

  Ψηφιακά µπορούν να υποβάλλουν σειρά δικαιολογητικών οι φορολογούμενοι προς την εφορία, χωρίς να χρειάζεται να μεταβαίνουν στην υπηρεσία ή να κλείνουν ηλεκτρονικό ραντεβού με τους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ.

  Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, 27 έντυπα που αφορούν θέματα μητρώου, ΦΠΑ, φορολογίας εισοδήματος, φορολογίας κεφαλαίου και περιουσιολογίου και ειδικών φορολογιών μπορούν να υποβληθούν ψηφιακά σε μορφή επεξεργάσιμου pdf, χωρίς να απαιτείται η υπογραφή τους, μέσω της εφαρμογής, «Τα Αιτήματά μου», στο myaade.gov.gr.

  Πρόκειται για τις εξής ψηφιακές φόρμες:

  Εντυπα ΦΠΑ:

  • Αίτηση αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα.

  • Αίτηση επιστροφής ΦΠΑ ή ανάκλησή της.

  • Αίτηση διαγραφής – επιστροφής λόγω υποβολής τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ.

  • Αίτηση έγκρισης απαλλαγής από τον ΦΠΑ με χρήση ειδικού διπλότυπου δελτίου απαλλαγής και χορήγησης ορίου απαλλαγής.

  • Δήλωση – αίτηση και αναλυτική κατάσταση δικαιολογητικών για την επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες.

  • Ειδικό έντυπο απεικόνισης προϋπολογιστικού κόστους οικοδομής.

  • Ειδικό έντυπο απεικόνισης απολογιστικού κόστους οικοδομής.

  Εντυπα Φορολογίας Εισοδήματος:

  • Δήλωση ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση – υπεκμίσθωση ακίνητης περιουσίας (ανείσπρακτα ενοίκια).

  Εντυπα φορολογίας κεφαλαίου και περιουσιολογίου:

  • Δήλωση για τη χορήγηση απαλλαγής, έκπτωσης ή για την επανεκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ.

  • Αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ.

  Αίτηση για τη χορήγηση απαλλαγής από τον ΕΦΑ.

  Έντυπα ειδικών φορολογιών:

  • Αίτηση απόδοσης τελών χαρτοσήμου.

  • Δήλωση καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων.

  • Δήλωση απόδοσης συμμετοχής του ελληνικού Δημοσίου στα μεικτά κέρδη στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων.

  • Δήλωση απόδοσης ειδικού φόρου πολυτελείας.

  • Δήλωση απόδοσης ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων.

  • Δήλωση απόδοσης τέλους συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας.

  • Δήλωση απόδοσης τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση.

  • Δήλωση απογραφής ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών.

  • Δήλωση ακινησίας αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας.

  • Δήλωση απόδοσης φόρου διαμονής.

  • Δήλωση απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους.

  Γενική αίτηση και έντυπα μητρώου:

  • Αίτηση μητρώου.

  • Δήλωση απόδοσης ΑΦΜ και μεταβολής ατομικών στοιχείων.

  • Δήλωση έναρξης, μεταβολής, διακοπής εργασιών επιχείρησης.

  • Δήλωση απενεργοποίησης ΑΦΜ.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ