Σάββατο 06.03.2021
More

  Στη Βουλή ρύθμιση με 24 δόσεις για τα αδήλωτα τετραγωνικά

  Έως 120 δόσεις για οφειλές σε δήμους 

  Στη Βουλή κατατέθηκε ρύθμιση με δόσεις για τα επιπλέον ποσά δημοτικών τελών και δημοτικών φόρων που προέκυψαν μετά τη δήλωση των αδήλωτων τετραγωνικών, αλλά και για τις οφειλές σε δήμους.

  Η ρύθμιση περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας, που κατατέθηκε στη Βουλή.

  Τα επιπλέον ποσά φόρων, τελών και εισφορών προς τους δήμους (αναδρομικά για όλο το 2020) που προέκυψαν από τις δηλώσεις των πραγματικών τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων, θα μπορούν να εξοφληθούν σε 24 αντί για 10 μηνιαίες δόσεις, μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος των ετών 2021 και 2022.

  Οι δόσεις θα είναι ισόποσες με ελάχιστο όριο (πλην της τελευταίας) τα 10 ευρώ για ιδιώτες και τα 50 ευρώ για επιχειρήσεις. Για τη συγκεκριμένη ρύθμιση δεν χρειάζεται υποβολή αίτησης.

  Σε ό,τι αφορά στα χρέη προς δήμους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020- που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021- η ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα μείωσης των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων.

  Η απαλλαγή είναι πλήρης εάν οι οφειλές εξοφληθούν εφάπαξ. Εάν εξοφληθούν σε από 2 έως 12 δόσεις η απαλλαγή είναι κατά 90%, από 13 έως 48 δόσεις οι διάφορες προσαυξήσεις μειώνονται κατά 80%, από 49 έως 72 δόσεις κατά 70% και από 73 έως 120 δόσεις η απαλλαγή είναι της τάξης του 60%.

  Στη ρύθμιση υπάγονται και οφειλές που τελούν σε αναστολή, έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή δεν έχουν βεβαιωθεί διότι εκκρεμεί δικαστική αμφισβήτηση.

  Η υπαγωγή στη ρύθμιση γίνεται κατόπιν αίτησης του οφειλέτη- ιδιώτη ή επιχείρησης- στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου μόνο ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης από την 1η Μαρτίου 2021 έως τις 30 Ιουνίου 2021.

  Σε ό,τι αφορά στις δόσεις, η καταβολή τους γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, είναι μηνιαίες και ισόποσες (εκτός από την τελευταία) και δεν μπορεί να είναι μικρότερες από 20 ευρώ για ιδιώτες και 50 ευρώ για επιχειρήσεις.

  Εάν η οφειλή δεν εξοφληθεί εφάπαξ αλλά με δόσεις, τότε η πρώτη δόση πρέπει να εξοφληθεί μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται.

  Κατάργηση της ρύθμισης θα υπάρξει και εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει τρεις συνεχόμενες δόσεις, καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για πάνω από τρεις μήνες, δεν υποβάλλει προς τον δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για το τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων και το τέλος παρεπιδημούντων ή υποβάλει ψευδή στοιχεία για να ενταχθεί στη ρύθμιση.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ