Τρίτη 18.06.2024
More

  Αλλαγές στις αποζημιώσεις και συντάξεις γονέων άτεκνου και άγαμου υπαλλήλου ή στρατιωτικού

  Αλλαγές στο καθεστώς αποζημίωσης και σύνταξης γονέων άτεκνου και άγαμου υπαλλήλου ή στρατιωτικού, θανόντος σε διατεταγμένη υπηρεσία, προβλέπει το νομοσχέδιο το οποίο έφερε χθες (1.4.2024) σε δημόσια διαβούλευση το Υπουργείο Οικονομικών.

  Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το χθεσινό νομοσχέδιο προβλέπεται πως οι γονείς του άγαμου χωρίς τέκνα υπαλλήλου ή στρατιωτικού, ο οποίος έχει διορισθεί για πρώτη φορά στο Δημόσιο ή έχει καταταγεί ως στρατιωτικός αντιστοίχως, μετά την 1η Ιανουαρίου 1993, χωρίς να έχει ασφαλιστεί σε κανέναν ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης έως την 31η Δεκεμβρίου 1992, εφόσον αυτός αποβιώσει σε διατεταγμένη υπηρεσία που συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο και ένεκα αυτής, μπορούν αντί του εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος να επιλέξουν τη σύνταξη.

  Από την επομένη του θανάτου του προσώπου, οι γονείς του δικαιούνται μηνιαία σύνταξη από το Δημόσιο, η οποία ανέρχεται στα πέντε δέκατα (5/10) εκείνης που θα έπρεπε να απονεμηθεί σε αυτόν που έχει αποβιώσει. Η σύνταξη καταβάλλεται σε ίσα μερίδια μεταξύ των γονέων.

  Σε περίπτωση θανάτου του ενός γονέα, το μερίδιό του προσαυξάνει το μερίδιο του εναπομείναντος. Η σύνταξη είναι αμεταβίβαστη και καταβάλλεται ανεξαρτήτως της καταβολής κάθε άλλης σύνταξης ή μισθού.

  Η επιλογή γίνεται με ταυτόχρονη και αμετάκλητη υπεύθυνη δήλωση που κατατίθεται στη Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και στην υπηρεσία στην οποία υπηρετούσε ο θανών.

  Σε περίπτωση διαφορετικής επιλογής μεταξύ των δύο γονέων, το ποσό του οικονομικού βοηθήματος καταβάλλεται μειωμένο κατά 50% και η σύνταξη ανέρχεται στα δυόμιση δέκατα (2,5/10) εκείνης που θα έπρεπε να απονεμηθεί σε αυτόν που έχει αποβιώσει.

  Εάν οι γονείς του αποβιώσαντος έχουν πεθάνει, το εφάπαξ οικονομικό βοήθημα καταβάλλεται ισομερώς στα αδέρφια του θανόντος εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τέταρτο (24ο) έτος της ηλικίας τους.

  Εάν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος έχει ήδη καταβληθεί η αποζημίωση και οι γονείς επιλέξουν την καταβολή της σύνταξης, παρακρατείται το είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού αυτής μέχρι την εξόφληση της σχετικής οφειλής.

  Το παρόν ισχύει για συμβάντα που έλαβαν χώρα από την 1η Ιανουαρίου 2023 και εφεξής.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ