Παρασκευή 14.06.2024
More

  Ισότιμο μεταπτυχιακό σε όλους τους αποφοίτους

  Με ερώτηση που καταθέσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και η Μερόπη Τζούφη, στην υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, ζητείται η επίλυση του προβλήματος που έχει προκύψει με την απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στους αποφοίτους των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
  Όπως επισημαίνεται, «σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 4485/2017 προβλέπεται η δυνατότητα απονομής «ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου» (integrated master – επίπεδο 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων) σε τμήματα ΑΕΙ με πρόγραμμα σπουδών που διαρκεί κατ’ ελάχιστον δέκα ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για την υπαγωγή στην εν λόγω διάταξη, η Σύγκλητος του οικείου ΑΕΙ -ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος- απευθύνει αίτημα στον/ην υπουργό Παιδείας, ο/η οποίος/α εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη έπειτα από γνωμοδότηση του ΕΣΕΚΑΑΔ και της ΑΔΙΠ. Η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου, στη συνεδρίασή της στις 16 Ιουλίου 2019, ενέκρινε την από 9 Μαΐου 2019 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μουσικών Σπουδών σχετικά με την πλήρωση όλων των προϋποθέσεων του ν. 4485/2017 για τη χορήγηση του integrated master στους αποφοίτους.
  Στη συνέχεια, απηύθυνε το σχετικό αίτημα στο υπουργείο Παιδείας (5 Αυγούστου 2019). Ωστόσο, το υπουργείο δεν έχει ακόμη ακολουθήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες περί γνωμοδότησης και δημοσίευσης σε ΦΕΚ της διαπιστωτικής πράξης για το συγκεκριμένο τμήμα. Αντίστοιχα, το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες, δίχως να έχει λάβει γνωμοδότηση και χωρίς να έχει δημοσιευτεί η σχετική διαπιστωτική πράξη απόδοσης integrated master στους αποφοίτους». Σημειώνεται ακόμα «πως τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ , επίσης πενταετούς διάρκειας φοίτησης, έχουν λάβει την εν λόγω διαπιστωτική πράξη σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες». Το θέμα σχετίζεται και με τις προσλήψεις εκπαιδευτικών. Όπως αναφέρουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ: «Η πρόσφατη έκδοση των προκήρυξεων 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ, που αφορά στη διαδικασία πρόσληψης εκπαιδευτικών στη γενική εκπαίδευση, προβλέπει τη μοριοδότηση του integrated master ισότιμα με τους λοιπούς μεταπτυχιακούς τίτλους. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής έχει οριστεί στις 3 Φεβρουαρίου 2020. Συνεπώς, η μη-έγκαιρη γνωμοδότηση και δημοσίευση της διαπιστωτικής πράξης, θα έχει ως αποτέλεσμα την ελλιπή μοριοδότηση των αποφοίτων των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς και την άνιση μεταχείριση μεταξύ των αποφοίτων των εν λόγω πανεπιστημίων και των αποφοίτων των αντίστοιχων τμημάτων σε ΕΚΠΑ και ΑΠΘ». Ερωτάται καταληκτικά, η υπουργός: «Για ποιον λόγο έχει καθυστερήσει η γνωμοδότηση και η δημοσίευση σχετικής διαπιστωτικής απόφασης στα αιτήματα των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων; – Γιατί η ΑΔΙΠ δεν έχει πλήρες διορισμένο ΔΣ ώστε να μπορεί να λειτουργήσει και να επιτελέσει το έργο της; – Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να επιλυθεί άμεσα το ζήτημα που έχει προκύψει με τους αποφοίτους των συγκεκριμένων τμημάτων, δεδομένου ότι η προκήρυξη έχει καταληκτική ημερομηνία τις 3 Φεβρουαρίου 2020;».

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ