Δευτέρα 25.01.2021
More

  Οι δυνατότητες ρύθμισης των οφειλών του ΤΕΜΠΜΕ

  Το θέμα ρύθμισης οφειλών του χρηματοδοτικού εργαλείου Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων έφερε στη Βουλή, ο Στ. Καλογιάννης

  Το θέμα ρύθμισης οφειλών του χρηματοδοτικού εργαλείου Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ), έφερε στη Βουλή, ο Σταύρος Καλογιάννης, μετά από συνεργασία που είχε με το Επιμελητήριο Ιωαννίνων και πολλούς πολίτες, καταθέτοντας σχετική Αναφορά στο Υπουργείο Οικονομικών.

  Στην Απάντησή του, ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Απ. Βεσυρόπουλος, κοινοποιεί έγγραφο της προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης ΑΑΔΕ Β. Ηλιοπούλου στο οποίο, μεταξύ άλλων, αναφέρονται, όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή του ο βουλευτής, οι σημαντικές δυνατότητες που δίνονται, με τον Ν.4738/2020 που ψηφίσθηκε πρόσφατα, για ρύθμιση οφειλών του ΤΕΜΠΜΕ.

  Πιο αναλυτικά:
  «Απαντώντας στη με αρ. πρωτ. 2708/9.9.2020 αναφορά του Βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Στ. Καλογιάννη με θέμα: «Ρύθμιση οφειλών προγράμματος ΤΕΜΠΜΕ», σας γνωρίζουμε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας τα ακόλουθα: Ζητήματα που αφορούν τον τίτλο βεβαίωσης της οφειλής, όπως ο προσδιορισμός της οφειλής, η νόμιμη προθεσμία καταβολής, η συνακόλουθη σύνταξη χρηματικού καταλόγου από την εκάστοτε βεβαιούσα αρχή και ακολούθως η αποστολή αυτού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εμπίπτει στις αρμοδιότητες της βεβαιούσας εν ευρεία εννοίας αρχής. Σημειώνεται, δε, ότι τα ως άνω αναφερόμενα αποτελούν πρόκριμα για τα λοιπά ζητήματα που έπονται της ταμειακής βεβαίωσης και εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας μας, όπως η ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα.

  Σημειώνεται ότι η δυνατότητα υπαγωγής των βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ. /Ελεγκτικά Κέντρα σε πρόγραμμα ρύθμισης μηνιαίων δόσεων, για την πέραν των νομίμων προθεσμιών τμηματική καταβολή τους, παρέχεται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που θέτουν οι οικείες διατάξεις κατά περίπτωση. Ειδικότερα, με τις πρόσφατες διατάξεις του άρθρου 293 του νόμου 4738/2020 (Α΄207), «Ρυθμίσεις οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, καθώς και από καταπτώσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και λοιπές συνοδευτικές διατάξεις για την εφαρμογή τους», προβλέπεται δυνατότητα υπαγωγής των οφειλών αυτών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις αυτού σε πρόγραμμα ρύθμισης τμηματικής καταβολής σε έως και εκατόν είκοσι (120) μηνιαίες δόσεις με ευνοϊκούς όρους για τους οφειλέτες.

  Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση υπαγωγής των ανωτέρω οφειλών στη ρύθμιση παρέχεται απαλλαγή ποσοστού έως και 100% (το οποίο βαίνει μειούμενο όσο αυξάνεται ο αριθμός των δόσεων) των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν, ανάλογα με το πρόγραμμα ρύθμισης τμηματικής καταβολής που θα επιλεγεί.

  Επιπλέον, για όσους οφειλέτες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 293 του ν.4738/2020, παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης τμηματικής καταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α2 του πρώτου άρθρου του ν.4152/2013 (Α΄107), όπως ισχύει και μετά την τροποποίησή του με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4646/2019 (Α΄201), από 2 έως 48 δόσεις κατά περίπτωση».

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ