Τετάρτη 10.08.2022
More

  Ελλάδα: 1,5 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για 206 απολυμένους

  206 απολυμένους εργαζόμενους είναι έτοιμη να στηρίξει η Κομισιόν μέσα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση.

  Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη στήριξη 206 εργαζομένων που απολύθηκαν σε επιχειρήσεις που παράγουν οικιακές συσκευές στην Αττική με 1,5 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους Εκτοπισμένους Εργαζομένους (ΕΤΠ).

  Η χρηματοδότηση θα βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους να βρουν νέες θέσεις εργασίας μέσω εξατομικευμένης καθοδήγησης και συμβουλών, εκπαίδευσης και υποστήριξης για να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.

  Η Ελλάδα ζήτησε στήριξη από το ΕΤΠ για να βοηθήσει τους απολυμένους εργαζομένους έξι κατασκευαστών οικιακών συσκευών που βρίσκονται στην ελληνική περιφέρεια Αττικής. Οι απολύσεις έγιναν λόγω ενός συνδυασμού διαφορετικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των ελλείψεων εγχώριας προμήθειας ηλεκτρικών εξαρτημάτων και του υψηλού κόστους παραγωγής, καθώς και των δυσκολιών προσαρμογής στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών παραγωγής.

  Τι περιλαμβάνει η στήριξη του Ταμείου

  Η υποστήριξη στους απολυμένους εργαζομένους περιλαμβάνει συμβουλευτικές υπηρεσίες και ατομική βοήθεια για την αναζήτηση εργασίας. εκπαίδευση στις ψηφιακές δεξιότητες και εξατομικευμένη επαγγελματική κατάρτιση, που οδηγεί σε πιστοποίηση, όπου είναι δυνατόν, ή υποστήριξη για την απόκτηση τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι συμμετέχοντες μπορούν επίσης να λάβουν συμβουλές για το πώς να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση σε συνδυασμό με επιχορήγηση εκκίνησης έως και 22.000 ευρώ. Η στήριξη περιλαμβάνει επιδόματα για τους απολυμένους εργαζομένους για συμμετοχή σε αυτά τα μέτρα.

  Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος αυτών των μέτρων είναι περίπου 1,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το ΕΤΠ θα καλύψει το 85% (1,5 εκατ. ευρώ). Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ε Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης θα χρηματοδοτήσει το υπόλοιπο 15%. Η υποστήριξη προς τους επιλέξιμους εργαζόμενους θα ξεκινήσει μόλις εγκριθεί η χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

  Στην Αττική σοβαρό πρόβλημα

  Οι απολύσεις σημειώθηκαν σε έξι παραγωγούς οικιακών συσκευών που βρίσκονται στην ελληνική περιφέρεια Αττικής από την 1η Απριλίου έως την 1η Οκτωβρίου 2021. Παρά τη βελτίωση των τελευταίων ετών, το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα παραμένει ένα από τα υψηλότερα στην ΕΕ (13,2% στην τέταρτο τρίμηνο 2021).

  Στην Αττική, την περιοχή που πλήττεται σοβαρά από τις απολύσεις, ο αριθμός των εγγεγραμμένων αιτούντων εργασία παραμένει 3,8% υψηλότερος από ό,τι πριν από την πανδημία (τέταρτο τρίμηνο 2019). Επιπλέον, το 81% των απολυμένων εργαζομένων έχουν μορφωτικό υπόβαθρο που αντιστοιχεί σε κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή λιγότερο. Ως εκ τούτου, οι ελληνικές αρχές υποστηρίζουν ότι χωρίς πρόσθετη εξατομικευμένη υποστήριξη αυτοί οι εργαζόμενοι θα δυσκολευτούν να βρουν νέα απασχόληση.

  Σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΤΠ 2021-2027, το Ταμείο υποστηρίζει απολυμένους εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους που έχουν χάσει τη δραστηριότητά τους.

  Η υποστήριξη του ΕΤΠ είναι πιο εύκολα διαθέσιμη για άτομα που επηρεάζονται από την αναδιάρθρωση: Όλοι οι τύποι απροσδόκητων μεγάλων γεγονότων αναδιάρθρωσης μπορούν να είναι επιλέξιμοι για υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης COVID-19, καθώς και μεγαλύτερες οικονομικές τάσεις όπως η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και η αυτοματοποίηση.

  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν αίτηση

  Τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση από την ΕΕ όταν τουλάχιστον 200 εργαζόμενοι χάσουν τη δουλειά τους εντός μιας συγκεκριμένης περιόδου αναφοράς. Συνολικά, από το 2007, το ΕΤΠ έχει διαθέσει 668 εκατομμύρια ευρώ σε 173 περιπτώσεις, προσφέροντας βοήθεια σε περισσότερα από 166.000 άτομα σε 20 κράτη μέλη. Τα μέτρα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ προστίθενται στα εθνικά ενεργά μέτρα για την αγορά εργασίας.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  OAED

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ