Κυριακή 23.06.2024
More

  Μήνυμα συμπαράστασης του Οικουμενικού Πατριάρχη προς τον ελληνικό λαό για τις πυρκαγιές

  Έστειλε μήνυμα στον πρωθυπουργό

  Τη συμπαράσταση της Μητρός Εκκλησίας και του ιδίου προσωπικώς προς τον δοκιμαζόμενο από τις πυρκαγιές ελληνικό λαό, εκφράζει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος  σε μήνυμά του προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

  Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του μηνύματος του Παναγιωτάτου:

  «Εξοχώτατον

  κύριον Κυριακόν Μητσοτάκην,

  Πρωθυπουργόν της Ελλάδος,

  Εις Αθήνας.

  Εξοχώτατε,

  Από της Βασιλευούσης Πόλεως ερχόμεθα εξ όλης καρδίας παρά τω σφοδρώς δοκιμαζομένω υπό του πυρός Ελληνικώ λαώ και διά της Υμετέρας αγαπητής Εξοχότητος εκφράζομεν προς άπασαν την Ελληνικήν Επικράτειαν τας ενθέρμους μητρικάς ευχάς της καθ’ ημάς Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως.

  Κύριος ο Θεός, διά πρεσβειών της Κυρίας του Αυγούστου και του Γένους Υπεραγίας Θεοτόκου, είθε να διασώζη κλήρον, λαόν και το φυσικόν περιβάλλον, υπέρ της εντονωτέρας προστασίας του οποίου ας αγωνιζώμεθα άπαντες ως συνυπεύθυνοι διά την προστασίαν του.

  Ευχέτης και φίλος

  Πατριάρχης Βαρθολομαίος

  Φανάριον, 5 Αυγούστου 2021»

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ