Σάββατο 13.04.2024
More

  ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ -Αλλαγές στον έλεγχο φορολογικών στοιχείων

  Κατά την υποβολή της αίτησης πληρωμής ελέγχονται τα διαθέσιμα φορολογικά στοιχεία.

  Αλλαγές στην εγκύκλιο εφαρμογής και επίβλεψης της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου των δικαιούχων της 3ης πρόσκλησης των νέων αγροτών, οι οποίες αφορουν τον έλεγχο των φορολογικών στοιχείων, προβλέπει νέα τροποποιητική απόφαση.

  Ειδικότερα, σύμφωνα με τη νέα τροποποίηση του ΥπΑΑΤ, για τους δικαιούχους που εντάχθηκαν μέχρι και τον Ιούνιο του 2023, ως πρώτο έτος ελέγχου των φορολογικών στοιχείων ορίζεται το φορολογικό έτος 2023 (υποβολή 2024, εισοδήματα 1.1.2023 – 31.12.2023). Κατά την υποβολή της αίτησης πληρωμής ελέγχονται τα διαθέσιμα φορολογικά στοιχεία.

  Εφόσον όμως η υποβολή του τελικού αιτήματος πληρωμής γίνει μετά την έναρξη υποβολής φορολογικών δηλώσεων, προσκομίζονται τα φορολογικά στοιχεία που υποβάλλονται το έτος αυτό.

  Για τους δικαιούχους που εντάχθηκαν μετά την 1η Ιουλίου του 2023 ως πρώτο έτος ελέγχου των φορολογικών στοιχείων ορίζεται το φορολογικό έτος 2024 (υποβολή 2025, εισοδήματα 1.1.2024 – 31.12.2024). Κατά την υποβολή της αίτησης πληρωμής ελέγχονται τα διαθέσιμα φορολογικά στοιχεία.

  Εφόσον όμως η υποβολή του τελικού αιτήματος πληρωμής γίνει μετά την έναρξη υποβολής φορολογικών δηλώσεων, προσκομίζονται τα φορολογικά στοιχεία που υποβάλλονται το έτος αυτό.

  Διευκρινήσεις

  Διευκρινήσεις όσον αφορά την προδημοσίευση της 1ης πρόσκλησης των νέων αγροτών (Παρέμβαση Π3-75.1) του ΣΣ της ΚΑΠ δίνει το ΥπΑΑΤ σε σχετικό έγγραφό του.

  Οι διευκρινήσεις αφορούν:

  – Στην ηλικία που πρέπει να έχει ο ενδιαφερόμενος για να είναι επιλέξιμος στο πρόγραμμα γεωργών νεαρής ηλικίας,

  – Στο φορέα που μπορεί να παρέχει εκπαίδευση γεωτεχνικής κατεύθυνσης στον υποψήφιο που έχει μόνο απολυτήριο Γυμνασίου και τις προϋποθέσεις αυτής,

  – Στα επαγγελματικά προσόντα που μπορεί να έχει ο υποψήφιος που έχει μόνο απολυτήριο Γυμνασίου,

  – Στη βεβαίωση νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα επαγγελματία αγρότη από το ΜΑΑΕ,

  – Στον υπολογισμό των τυπικών αποδόσεων των ΕΑΕ προηγουμένων ετών και αρχικής κατάστασης,

  – Στον υπολογισμό της τυπικής απόδοσης των 10.000 ευρώ των εκτροφών της αρχικής κατάστασης

  – Στη/στο σύζυγο του/της υποψηφίου,

  – Στις στρατιωτικές υποχρεώσεις των υποψηφίων,

  – Στον υπολογισμό των τυπικών αποδόσεων φυτειών νεαρής ηλικίας κατά τα προηγούμενα έτη, την αρχική κατάσταση και την μελλοντική κατάσταση,

  – Την αξιολόγηση του υποψηφίου ως εν διαστάσει,

  – Στις συστεγαζόμενες πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις,

  – Στις εκτάσεις που είναι φυτευμένες με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου,

  – Στους ξενόγλωσσους τίτλους σπουδών.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ