Πέμπτη 22.02.2024
More

  Όλα όσα αλλάζουν στα Πανεπιστήμια – Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο

  Στο Υπουργικό Συμβούλιο παρουσιάζεται το νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση

  Με το νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση του υπουργείου Παιδείας η  Κυβέρνηση, το οποίο συζητείται σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, η κυβέρνηση ολοκληρώνει τις προεκλογικές της δεσμεύσεις για την μεταρρύθμιση στον χώρο των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

  Το νομοσχέδιο διαρθρώνεται σε 4 άξονες: αναβαθμίζει την ποιότητα των ΑΕΙ, ενισχύει τη λειτουργικότητα τους, τα συνδέει με την κοινωνία και εκσυγχρονίζει τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Πιο αναλυτικά:

  • 1. Αναβάθμιση ποιότητας ΑΕΙ
   Με εκσυγχρονισμό προγραμμάτων σπουδών (πχ Διεπιστημονικά κοινά/διπλά προπτυχιακά, Δυνατότητα επιλογής μαθημάτων από προγράμματα σπουδών άλλων Τμημάτων, «Ελληνικό Erasmus», Επαγγελματικά μεταπτυχιακά, Βιομηχανικά διδακτορικά)
   Με ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας (πχ Ίδρυση ερευνητικών κέντρων και διϊδρυματικών ερευνητικών κέντρων, στελέχωση με ερευνητές επί θητεία, προσέλκυση Επισκεπτών Καθηγητών και Ερευνητών από πανεπιστήμια του εξωτερικού)
  • 2Ενίσχυση λειτουργικότητας ΑΕΙ
   -Αξιοποίηση θεσμικών εργαλείων για ενίσχυση αποτελεσματικότητας και οργανωτικής λειτουργίας των ΑΕΙ – Ενδεικτικά:
   Πολυετές Στρατηγικό Σχέδιο και σύστημα στοχοθεσίας
   Σχέδιο Ψηφιακού Μετασχηματισμού
   Σχέδιο Αειφορίας και Ανάπτυξης
   Σχέδιο Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ
   Απελευθέρωση πλαισίου διεξαγωγής έρευνας από γραφειοκρατικές δυσλειτουργίες
  • 3. Προώθηση σύνδεσης ΑΕΙ με την κοινωνία
   Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων – Ενίσχυση επιχειρηματικότητας (πχ θέσπιση πλαισίου για start-ups φοιτητών/διδακτόρων/μεταδιδακτόρων)
   Παροχή υπηρεσιών από εργαστήρια προς πολίτες/φορείς (π.χ. pro bono υπηρεσίες συμβουλευτικής ψυχολογίας σε ευάλωτες ομάδες από πανεπιστημιακό εργαστήριο)
   Ενίσχυση της δια βίου μάθησης: (εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας των Κέντρων Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης – δυνατότητα οργάνωσης επιμορφωτικών προγραμμάτων για την κάλυψη αναγκών επιμόρφωσης προσωπικού ιδιωτικών φορέων)
   Υποστήριξη διεθνοποίησης και ανάπτυξης συνεργασιών
  • 4. Εκσυγχρονισμός ΔΟΑΤΑΠ
   Θέσπιση ευέλικτου πλαισίου για ακαδημαϊκή αναγνώριση πτυχίων από παν/μα του εξωτερικού – Ενδεικτικά:
   Ίδρυση Μητρώων των ακαδημαϊκά αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής και των αλλοδαπών προγραμμάτων σπουδών κάθε κύκλου
   Κατάργηση της υποβολής ατομικής αίτησης για την έκδοση ατομικής πράξης ακαδημαϊκής αναγνώρισης από μέρους των πολιτών που έχουν σπουδάσει στα ανωτέρω Πανεπιστήμια και θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ελλάδα – αυτόματη ακαδημαϊκή αναγνώριση εφόσον ο υποψήφιος εμπίπτει στις κατηγορίες του Μητρώου.

  «Διαμορφώνουμε ένα πανεπιστήμιο πιο ποιοτικό, πιο αυτόνομο, πιο λειτουργικό, πιο εξωστρεφές, σε μεγαλύτερη σύνδεση με την κοινωνία και τις ανάγκες της» σημειώνει το υπουργείο Παιδείας.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ