Σάββατο 03.06.2023
More

  Πολλοί φοιτητές, λιγότεροι πτυχιούχοι στα ελληνικά πανεπιστήμια

  Περισσότερες εισαγωγές παρά αποφοιτήσεις μετρούν τα ελληνικά πανεπιστήμια.  

  Παρουσιάζοντας τα στοιχεία της τελευταίας έκθεσης της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), το 2017 στα ελληνικά ΑΕΙ ήταν καταγεγραμμένοι 735.027 φοιτητές, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί, ενεργοί και «αιώνιοι». Πρόκειται για πολύ υψηλό αριθμό, καθώς αντιστοιχεί στο 6,83% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Το υψηλότερο μεταξύ των 28 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχεδόν διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, που είναι 3,87%.

  Για τη Γερμανία, παρά το γεγονός ότι διαθέτει αριθμητικά τους περισσότερους φοιτητές στην Ε.Ε., το αντίστοιχο ποσοστό των φοιτητών επί του συνολικού πληθυσμού της χώρας είναι μικρότερο του μέσου όρο, 3,75%. Ανάλογη εικόνα διακρίνεται για τη Γαλλία και τη Βρετανία, οι οποίες παρότι βρίσκονται στη δεύτερη και στην τρίτη θέση ως προς τον απόλυτο αριθμό των φοιτητών, ως προς το ποσοστό φοιτητών επί του συνολικού πληθυσμού κάθε χώρας κατατάσσονται στην 20ή και στην 23η θέση. Μεταξύ 35 χωρών της Ευρώπης (όχι μόνο της Ε.Ε) μόνο η Τουρκία μας ξεπερνά, με ποσοστό 9,02%.

  Ωστόσο, η Ελλάδα έχει μία ακόμη ευρωπαϊκή αρνητική πρωτιά. Συγκεκριμένα, στην τελευταία θέση στην Ευρώπη κατατάσσεται η χώρα μας και στον δείκτη του ποσοστού αποφοίτων επί του συνόλου των φοιτητών: ο δείκτης στην Ελλάδα ήταν 9,41% το έτος 2017, ενώ ο μέσος όρος της Ευρώπης των «28» ήταν 24,15%. Βεβαίως, όπως επισημαίνεται από την ΑΔΙΠ τα ποσοστά «επιβαρύνει» και το γεγονός ότι συμπεριλαμβάνονται και οι «αιώνιοι» φοιτητές, η ύπαρξη των οποίων δεν νοείται στα πανεπιστήμια της Ευρώπης.

  Το υπουργείο Παιδείας δρομολογεί ένα συνολικό σχέδιο για την αναβάθμιση του επιπέδου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο εύλογα θα ξεκινά από την υποχρεωτική. Το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου θα παρουσιαστεί ένας νόμος για τα νέα προγράμματα σπουδών, τη νέα δομή του λυκείου, την εισαγωγή νέων θεματικών στην υποχρεωτική εκπαίδευση, την αναβάθμιση των πρότυπων και πειραματικών σχολείων. Στόχος είναι να αναβαθμιστεί το επίπεδο σπουδών και σε συνδυασμό με την οργάνωση ενός αξιόπιστου συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης. Ο νόμος θα κατατεθεί περί τα τέλη Φεβρουαρίου.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ